| متلب خونه |

MATLABKhooneh

همکاری با متلب خونه

همکاری در انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی

گروه آموزشی و پژوهشی فوریه ( متلب خونه ) از دوستانی که در زمینه های تخصصی رشته خود دارای مهارت هستند یا در استفاده از نرم افزار خاصی مهارت دارند، دعوت به همکاری می نماید.  شما با دسترسی به اینترنت در خانه می توانید با ما  در انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی همکاری داشته باشید و کسب درآمد کنید.

 

موارد همکاری با متلب خونه

ترجمه متن و ترجمه مقالات تخصصی و عمومی 

نرم افزار های رشته های برق ، کامپیوتر ، فیزیک ، فوتونیک ، ریاضی و ...

برنامه نویسی محاسباتی MATLAB و پایتون Python

 

برای شروع همکاری به ما در واتساپ پیام دهید.

Whatsapp : +989364847193

Designed By M A T L A B K H O O N E H