| متلب خونه |

MATLABKhooneh

خدمات تایپ و ترجمه

ترجمه عمومی و تخصصی مقاله و کتاب
ترجمه عمومی و تخصصی مقاله و کتاب به صورت  تخصصی در تمامی رشته های برق و فوتونیک را از متلب خونه بخواهید. تیم بازبینی سفارش های ترجمه ، کیفیت ترجمه را تضمین می کند.

تایپ فوری

سریع ترین تایپ ممکن با  هزینه طبق تعرفه را برایتان مهیا نموده ایم. ارجاع تخصصی تایپ ها برای کاهش غلط املایی تایپ پایان نامه، تایپ کتاب، تایپ از دستنویس، تایپ از فایل صوتی و البته تایپ فرمول ها، رسم نمودار و شکل، تایپ در محیط Word و LaTeX  و همچنین صفحه آرایی پایان نامه، صفحه آرایی کتاب جزو خدمات ماست. 

 

وب سایت متلب خونه
www.matlabkhooneh.ir

واتساپ و تلگرام
09364847193

Designed By M A T L A B K H O O N E H