matlabkhooneh

دزدگیر التراسونیک ( آردینو Ard0001 )

1 -  رله هوشمند با قابلیت فعال شدن با دریافت صدای قدم زدن در فاصله نزدیک مبتنی بر سنسور ‌ اولتراسونیک

مهمترین بخش پروژه تحلیل داده های سنسور اولتراسونیک است که باید نزدیک شدن فرد را از صدای قدم ها تشخیص دهید. با رسیدن به یک فاصله معین رله فعال می شود.

2 - در این پروژه هدف انجام فرآیند مدیریت هوشمند سازی و امکان مانیتورینگ که از LCD TFT به صورت تاچ استفاده شده که در تنظیمات آن منو سنسور ها انتخابی را دارد و می توان سنسور دما و نور را به صورت دلخواه انتخاب و تنظیم کرد . و هم میتوان کنترل پارامتر های دما، رطوبت،نور،دود و گاز شهری را همزمان مشاهده کرد که با استفاده از سنسور های طراحی شده اندازه گیری میشود و به میکرو ارسال می شود که در این پروژه از Arduino استفاده شده است

اندازه یا از اهداف مدیریت هوشمندسازی در این می توان به کاهش مصرف انرژی از طریق اندازه گیری میزان نور و دما و رطوبت. و باال بردن امنیت از طریق اندازه گیری دود و گاز موجود در محیط می باشد

در این سیستم وقتی کمیت اندازه گیری دود و گاز از یه حدی بیشتر شود سیستم هشدار خطر می دهد و با استفاده از ماژول سیم کارت با تلفن مخاطب تماس می گیرید .

در این پروژه علاوه بر اندازه گیری دما ، رطوبت، نور ، دود و گاز شهری هوشمند سازی محیط هم انجام می شود به اینصورت هست که وقتی دمای محیط از یه حدی به سمت گرما بیشتر شود فن ها روشن می شود و وقتی نور از یه حدی بیشتر شود لوکس نور با استفاده از سنسور طراحی شده افزایش پیدا می کند .

که بیشتر در هوشمند سازی مرغداری ها پرورش گل و ....استفاده می شود

که به این صورت هست که جوجه ها در سنین اولیه ی زندگی به دما بسیار حساس اند چون نمی توانند دمای بدن خود را تنظیم کنند و از آن جهت که غدد عرق ندارند تنها قادرند با سیستم تنفسی دما را خارج کرده و با پَر دما را نگه دارند. پس این بسیار مهم است که بتوانیم با روش هوشمند سازی سیستم گرمایشی و سرمایشی، دما را طوری تنظیم کنیم که از بروز بیماری ها در گله تا حدودی پیشگیری کنیم.  در مورد گیاهان ،نور ، به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای گیاهان است که اثرات مختلفی روی هر گیاهی می گذارد. کاهش یا افزایش میزان آن هم واسه هر گیاهی پیامدهای متفاوتی داره. این پروژه می تواند هوشمند سازی نوین محیط رو هم انجام دهد.

3 - برنامه ای بنویسید که آردوینو اعداد مضرب 5 را از 0 الی 255 بوسیله ی LED های روی پایه های 0 تا 7 نمایش دهد .(زمان تاخیر بین هر افزایش شمارنده 300 میلی ثانیه باشد)

4 - برنامه ای بنویسید که LED های روی پایه های 0 تا 7 از چپ به راست ابتدا یکی یکی و سپس دوتا دوتا و سپس سه تا سه تا روشن شوند. (پس از روشن شدن LEDهای قبلی خاموش شود. زمان تاخیر 200 میلی ثانیه درنظر گرفته شود)

5 - -بوسیله ی LED های قرار گرفته بر روی پایه های 0 تا 7 ، شمارنده ی حلقوی Counter Ring 8 بیتی ب صورت زیر طراحی کنید و نتیجه را در Proteus شبیه سازی کنید.

6 - برنامه ای بنویسید که حروف کلمه ی SALAM را بر روی 6 عدد سون سگمنت نمایش دهد.

7 - به وسیله ی کی پد 4*4 ، آردوینو و نمایشگر هفت قسمتی یک ماشین حساب بسازید که چهار عمل اصلی پیاده سازی کند.

8 - برنامه ای بنویسید که آردوینو ابتدا عدد 254 را روی LED های پایه های 0 تا 7 نمایش دهد . سپس این عدد را به صورت متوالی بر 2 تقسیم کند . به عنوان مثال ابتدا 254 سپس 127 ، سپس 63 و الی آخر. اینکار تا رسیدن عدد به صفر ادامه پیدا کند و مجدداً تکرار شود. (زمان تاخیر بین هر افزایش شمارنده 200 میلی ثانیه باشد)

9 - برنامه ای بنویسید که LED های روی پایه های 0 تا 7 از وسط به کناره ها روشن شوند. ابتدا دو LED متصل به پایه های 3و 4 ، سپس 2و5 و الی آخر. سپس دوتایی و سپس سه تایی از وسط به کناره ها روشن شوند. ( پس از روشن شدن LED قبلی خاموش شود. زمان تاخیر 300 میلی ثانیه درنظر گرفته شود)

10 - برنامه ای بنویسید که با هر بار فشردن کلید موجود بر روی پایه ی A0 ترتیب چشمک زدن المپ های موجود بر روی پایه های 0 تا 7 بصورت زیر تغییر کند.

حالت 1 : یکی در میان خاموش و روشن شوند ( با فاصله ی زمانی 100 میلی ثانیه )

حالت 2 : همزمان روشن و خاموش شوند ( با فاصله ی زمانی 100 میلی ثانیه)

حالت 3 : شیفت از راست به چپ ( با فاصله ی زمانی 100 میلی ثانیه )

حالت 4 : شیفت از چپ به راست ( با فاصله ی زمانی 100 میلی ثانیه )

11 - بوسیله ی انکدر کی پد با شماره ی 74C922 صفحه کلید 4*4 را اسکن کنید و وکلید فشرده شده را روی LCD نمایش دهید

11 - برنامه نویسی یک دزدگیر با 4 حسگر ورودی

4 حسگر حرکتی به پایه ها A0 تا A3 آردوینو Arduino متصل هستند. هر حسگر متعلق به یک طبقه از ساختمان است. در صورتی که هر کدام از حسگر ها فعال شوند، باید بر روی نمایشگر 7 قسمتی شماره ی طبقه ی حسگر نشان داده شود و علاوه بر این آژیر متصل به پایه ی 8 فعال شود. تا زمانیکه کلید روی پایه ی A4 زده نشده، آژیر باید فعال بماند . اگر کلید روی پایه ی A4 فشرده شد، آژیر متوقف شده و دوباره حسگر ها منتظر دریافت سیگنال می مانند. علاوه بر این هیچ عددی برروی نمایشگر هفت قسمتی نوشته نمی شود.

12 - برنامه ای بنویسید که آردوینو اعداد فرد 0 الی 255 را به طور افزایشی، مستمراً شمارش نماید. این شمارش بوسیله ی LED های روی پایه های 0 تا 7 نمایش داده شود . ( زمان تاخیر بین هر افزایش شمارنده 300 میلی ثانیه باشد )

13 - برنامه ای بنویسید که بر روی LED های پایه های 0 تا 7 شمارنده ی جانسون را مطابق شکل نمایش دهد. ( زمان تاخیر 300 میلی ثانیه درنظر گرفته شود )

14 - ابتدا عدد 9 بر روی نمایشگر 7 قسمتی نشان داده شود. سپس برنامه ای بنویسید که با هر بار فشرده شدن کلید موجود روی پایه ی A0 یک عدد از نمایشگر هفت قسمتی کم شود. بعد از رسیدن عدد به صفر دوباره شمارشگر برابر عدد 9 شود. نمایشگر هفت قسمتی بر روی پایه های 8 تا 11 مانند شکل زیر قرار گرفته است.

15 - می خواهیم بوسیله ی آردوینو Arduino یک سیستم مدیریت پارکینگ بسازیم. مطابق شکل زیر در ورودی - خروجی پارکینگ حسگرهای مادون قرمز نصب شده که تعداد خودروهای ورودی و خروجی را شمارش می نماید . شماتیک آردوینو Arduino در شکل 8 نشان داده شده است. برنامه را طوری بنویسید که ابتدا شمارنده روی سون سگمت صفر باشد. با عبور یک خودرو از ورودی به شمارنده ی موجود بر روی سون سگمنت یک واحد افزوده شود و با خروج خودرو شمارنده یک واحد کاهش پیدا کند . اینکار در پروتئوس توسط دو عدد کلید PushButton انجام شود. ظرفیت پارکینگ 9 خودرو است. با ورود هر خودرو و قرار گرفتن در محل خود، یک LED روشن میشود. LED ها مطابق شکل به خروجی0 تا 8 آردوینو متصل هستند.

16 - با توسعه ی شمارنده مانند شکل زیر، شمارنده ی 4 رقمی با قابلیت بالا و پایین شمار شدن را بسازید . اگر کلید روی پایه ی A0 فشرده شود جهت شمارش تغییر می کند.

17 - یک کنترل کننده PID بر مبنای آردینو Arduino برای کنترل موتور DC طراحی و در نرم افزار  پروتئوس Proteus  مدل کنید.

18 - طراحی قفل رمزدار ۴ رقمی
در پروتئوس به کمک  برد آردوینو مداری طراحی کنید که اگر یک عدد ۴ رقمی از ورودی دریافت کرد و آن عدد رمز مربوطه بود در خروجی یک led روشن شود(کد برنامه رو با آردوینو بنوسید)، برای ورود عدد از ķeypad میشه استفاده کرد.

19 - پروژه اتصال آردینو به ربات تلگرام و کنترل وسایل منزل

در این پروژه با استفاده از ماژول wifi ESP8266  و رله های مختلف با استفاده از کتابخانه TelegramBot و ArduinoJson پروژه اتصال Arduino به ربات تلگرام را پیاده سازی می کنیم.

20 - با استفاده از برد آردینو UNO و سنسور MAX30100 یک دستگاه اکسیژن سنج خون ( پالس اکسیمتر )  Pulse Oximeter طراحی کنید. و همچنین در نرم افزار پروتئوس از صحت عملکردی آن اطمینان حاصل نمایید.

21 - پروژه ساخت دزدگیر خودرو سیمکارتی به همراه GPS

استفاده از دزدگیرهای سیمکارتی آفلاین ( بدون استفاده از اینترنت ) می تواند راهی موثر برای ردیابی خودرو دزدیده شده باشد. مشکلات هر روزه اینترنت ایران و عدم توجیه اقتصادی استفاده از سرور و ... ما را به این فکر انداخت که دزدگیری بسازیم که با دریافت دستورات مشخصی از سر شماره صاحب ماشین ، بر اساس نیاز او اقدام به ارسال لحظه ای لوکیشن ماشین نماید. مزیت این کار این است که اولا نسبت به دزدگیرهای متصل به سرور هزینه ی نگهداری و شارژ سیم کارت خیلی کمتری دارد ، دوما قابلیت اطمینان بیشتری در مناطق غیرشهری و هم چنین اختلالات اینترنت دارد.

امکانات پروژه :

- قابلیت قفل کردن / بازکردن درهای خودرو با استفاده از ریموت

- ارسال لحظه ای مکان ( لوکیشن خودرو ) به صورت پیامک

- اعلام هشدار ( بلندگو ) در صورت ارسال پیامک تصوسط مالک ماشین

- قفل شدن در های ماشین در صورت ارسال پیامک توسط مالک خودرو و گیر انداختن سارق در ماشین

- خاموش کردن ماشین و جلوگیری از روشن شدن آن در صورت ارسال پیامک

- بالا بردن و قفل کردن پنجره های برای جلوگیری از فرار کردن سارق

- قفل کردن ترمز ها و جلوگیری از حرکت خودرو

- روشن کردن چهارچراغ خودرو و اعلام هشدار و ...

22 - پروژه طراحی ، ساخت و راه اندازی آیینه گالوو Galvo

آینه گالوو از یک آینه کوچک که به موتور قابل کنترل متصل است، تشکیل شده است. این وسیله امکان منحرف کردن  نور در یک راستا را داراست (آینه گالوو یک بعدی). اما برای اسکن سطحی یک نمونه توسط باریکه نور ( لیزر)، نیاز به سری کردن دو آینه گالوو است. به صورتی که روبروی یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. این دو آینه گالوو به کمک یک نگهدارنده استاندارد در موقعیت مناسبی نسبت به ‌هم ثابت می‌شوند(آینه گالوو دو بعدی). برای اسکن سطحی نمونه توسط باریکه نور لیزر، باید از کنترل کننده الکترونیکی کمک گرفت. برای مثال می‌توان از برد آردوینو برای راه اندازی و کنترل موتورها استفاده کرد. می‌توان با کنترل چرخش دو آینه، یک سطح را با استفاده از یک باریکه نور اسکن کرد.

از آینه گالوو  در ساختار دستگاه‌های مختلف مانند میکروسکوپی هم کانون و مقطع‌نگار همدوس نوری که در این دستگاه‌ها هدف اسکن سطح نمونه است، که کاربردهای پزشکی و صنعتی بسیاری دارند، استفاده می‌شود. هدف از این پروژه تولید محصول برای کاربرد پزشکی جهت روشن سازی و اسکن بافت است.

23 - پروژه ترموستات بخاری گازی بر اساس دمای اتاق
کمینه و بیشینه دما و شرایط روشن خاموش شدن بخاری بر روی صفحه نمایش نشان داده شده و قابل تنظیم باشد. پس از تنظیم با استفاده از سرو موتور یا شیر برقی چند حالت برای  کم یا زیاد کردن بخاری و یا خاموش و یا روشن شدن بخاری دستورات اعمال شود. برنامه ساعت کاری یک شرکت ساعت شروع تایم کاری که بخاری از دوساعت قبل بخاری روشن بشود تا محل کار گرم باشد و زمان پایان تایم کاری بخاری خاموش بشود و ایام و روز های تعطیل رو هم به صورت پیش فرض در نظر داشته باشد.
سنسور دما ds18b20
سنسور بلوتوث برای کم و زیاد کردن بخاری با ریموت

24 - با استفاده از برد آردینو UNO و LCD ماتریسی بازی Snake را پیاده سازی کنید.

25 - برنامه ای بنویسید که به یک آردوینو روی یک دات ماتریس8 ×8،شکل زیر را نمایش دهید.

26 - برنامه ای بنویسید که به کمک بورد آردوینو، بر روی یک دات ماتریس 8×8،به طورپ یوسته الگوی زیر را نمایش دهد.

27 - برنامه ای بنویسید که محتوای یک شمارنده بالا شمار تک رقمی را روی یک 7seg نمایش دهد.

28 - برنامه ای بنویسید که محتوای یک شمارنده یک رقمی را برروی 7seg نمایش دهد. با هر بار فشار دادن سوییچ، شمارنده یک واحد افزایش یابد. با فشردن و نگه داشتن سوییچ نباید محتوای آن بیش از یک واحد افزایش یابد. توضیح اینکه شمارنده بعد از رسیدن به عدد 9 باید دوباره به صفر بازگشته و شمارش بالاشمار خود را ادامه دهد.

29 - برنامه ای بنویسید که محتوای عدد سه رقمی 256 راروی یک 7seg مالتی پلکس سه تایی نمایش دهد.

30 - برنامه ای بنویسیدکه محتوای یک شمارنده سه رقمی را روی یک 7seg مالتی پلکس سه تایی نمایش دهد.

31 - یک 7seg مالتی پلکس سه (چهار)تایی و یک Push Button رابه آردوینو متصل نمایید. برنامه ای بنویسید که با فشار دادن Push Button ، مشابه شکل زیرعبارت YES و با رها کردن آن عبارت NO بر روی 7seg نمایش داده شود.

32 - با استفاده ازیک KeypadوLCD برنامه قفل دیجیتال یک رقمی را بنویسید. برنامه هر بار از کاربر یک رقم را دریافت نموده اگر عدد وارد شده برابر رمز مورد نظر باشد، LED سبز روشن شده و برروی LCD پیغام CORRECT را نمایش دهد. در صورت اشتباه بودن رمز وارد شده ،LED قرمز روشن شده و بر روی LCD پیغام  INCORRECT! را نمایش دهد.

33 - با استفاده از یک Keypad و LCD برنامه یک ماشین حساب ساده برای اعداد یک رقمی بنویسید

34 - برنامه ای بنویسید که به کمک یک بورد آردوینو UNO و یک سنسور دمای LM35 دمای محیط را بر روی LCD نمایش دهد.

35 - به کمک یک بورد آردوینو UNO و یک سنسور دمای LM35، برحسب دمای محیط روشن و خاموش یک FAN راکنترل نمایید. در صورتی که FAN خاموش باشد و دما بیشتر از 25 شود، FAN روشن شود. درصورتی که FAN روشن بوده و به واسطه کارکردن FAN دمای محیط کمتر از   20شود ، FAN خاموش شود. به جای FAN از یک LED استفاده نمایید.

36 - به کمک ارتباط سریال بین دو آردوینو، کاری کنید که بتوان از طریق سوییچ های متصل به آردوینو شماره ۱،LED های متصل به آردوینو شماره 2 را کنترل بکنیم.

37 - یک ماشین حساب ساده با چهار عمل اصلی در با استفاده از آردوینو و کی پد و ال سی دی در پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

38 - پیاده سازی پروژه ردیاب خورشیدی با پنل خورشیدی و سنسور های LDR با آردوینو.

39 - پیاده سازی پروژه  اندازه گیری BPM و سطح اشباع اکسیژن SpO2 با ماژول سنسور MAX30102 با آردینو

40 - پیاده سازی پروژه جوجه کشی با سنسور های DHT11 و LDR و عملگر های فن و هیتر و LCD کاراکتری و آردینو UNO .

41 - پروژه کنترل دما و رطوبت هوا با ماژول DHT11 و آردینو UNO .

42 - پروژه تایمر هوشمند منودار  آردینو Arduino با ال سی دی، پوش باتون و LED های نشان دهنده.

43 - شمارنده بالاشمار و پایین شمار با آردینو و کنترل آن ها با پوش باتون.

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

 

 

| جهت سفارش پروژه و تکلیف آردینو Arduino  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

مرسده سخندان
۰۲ شهریور ۰۱ , ۱۱:۱۲

سلام

ممنون از وقت شناسی و تعهد کاری شما

 

پاسخ :

لطف دارید . موفق و سربلند باشید.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H