matlabkhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - شمارنده دو رقمی با Atmega16 ( کد Ele0015 )

1 - پروژه میکروکنترلر AVR شمارنده دو رقمی ( به همراه کد )

2 - پروژه روشن و خاموش کردن LED با فشردن کلید به همراه سورس کد ( لبه پایین رونده و بالا رونده )

3 -  پروژه میکروکنترلر AVR شمارنده دو رقمی معکوس ( به همراه کد )

4 -  پروژه میکروکنترلر AVR شمارنده افزایش و کاهش با دو کلید ( به همراه کد )

5 - پروژه میکروکنترلر AVR  راه انداز کیبرد عددی ( به همراه کد )

6 - تولید موج مربعی با استفاده از میکروکنترلر AVR ( بدون استفاده از کریستال خارجی )

7 - پروژه شمارنده کلیک با استفاده از میکروکنترلر AVR

8 - با استفاده از یک سنسور LM35  و انتخاب یک میکرو و LCD دلخواه مداری بسازید که دمای سنسور را بر روی صفحه نمایش نشان دهد.

الف ) سپس با تعریف دو Set Point دمای مینیمم min و ماکزیمم max را به شکلی دلخواه تنظیم کنید. سپس بر روی نمایشگر علاوه بر دما اطلاعات مربوط بیشتر از max و کمتر از min  و دمای normal  نمایش داده شود.

ب ) با استفاده از keypad  امکان تعیین Set Point های دلخواه ایجاد شود.

9 - برنامه ای بنویسید تا دما را با استفاده از LM35 محاسبه کند. سپس Timer Counter را به گونه ای برنامه ریزی کنید تا یک پالس با فرکانس یک کیلوهرتز تولید کند به گونه ای که درصد پهنای پالس با دما برابر باشد.

10 - برنامه master را به گونه ای بنویسید تا دما را با استفاده از سنسور LM35 محاسبه کند و ارسال نماید.

برنامه slave را به گونه ای بنویسید تا مقدار دریافتی را روی LCD کاراکتری نمایش دهد.

11 - برنامه ای بنویسید که فشردن صفحه کلید 4*4 را بر روی LCD های 16*2 نمایش دهد.

12 - برنامه ای بنویسید که 8 حرف اول حروف نام خانوادگی شما را بر روی LCD کاراکتری نمایش دهد.

13 - برنامه ای بنویسید که عبارت فارسی " به نام خدا " را بر روی LCD کاراکتری نمایش دهد.

14 - برنامه ای بنویسید که یک LCD  به صورت پرده عمودی و افقی روشن خاموش کند.

15 - برنامه ای بنویسید که با استفاده از LCD گرافیکی شکل های ذوزنقه و حلزونی را نمایش دهد.

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پروژه مدار الکتریکی با استفاده از Electronics Workbench (ورودی متناوب و پاسخ فرکانسی ) ( کد Ele0014 )

مدارهای زیر را در نرم افزار Electrinics Workbench (EWB) مدل سازی کنید.

1 - رفتار خازن در حالت DC ( ورودی ثابت )

بررسی شارژ شدن خازن بر حسب زمان

بررسی دشارژ شدن خازن بر حسب زمان

2 - رفتار خازن در مدار های AC ( جریان متناوب )

3 - پاسخ فرکانسی و مدار مرتبه اول RC

فیلتر پایین گذر RC

انتگرال گیر RC

مدار مشتق گیر

فیلتر میان گذر

4 - مدار یکسوساز نیم موج و یکسوساز تمام موج را در نرم افزار LTspice پیاده سازی و تحلیل کنید.

الف ) نمودار I-V مقاومت بار را نمایش دهید.

ب ) شکل موج خروجی و و مقدار DC را محاسبه کنید.

 

5 - طراحی یک تقویت کننده با منبع جریان برای بلند گوی 𝑅𝐿 طراحی شود، و مقادیر منبع تغذیه و حداکثر ولتاژ قابل تحمل المان ها را از نظر مقدار ولتاژ و مقدار جریان و توان و همچنین مقادیر راندمان ، مقدار خازن ، سویینگ و مقادیر مقاومت ها را به صورت دستی محاسبه و با تحلیل نمودار های خروجی به طور کامل شبیه سازی شود.

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای الکتریکی در نرم افزار Electronics WorkBench ( EWB ) لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پروتئوس Proteus - مالتی پلکسر ( کد Ele0013 )

1 - مدارهای زیر را در نرم افزار پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

الف: دیکدر 2 به 4 (74155)

ب:دیکدر 3 به 8 (74138)

ج:دیکدر 4 به 16 (74154)

د: مالتی پلکسر 2 به 1 (74157)

ر: مالتی پلکسر 4 به 1 (74153)

ز: مالتی پلکسر 8 به 1 (74151)

2 - مدار آی سی 74138 را در نرم افزار پروتئوس Proteus مدل کرده و جدول درستی آن را بررسی کنید.

3 - با توجه به مدار جمع کننده و مدار سون سگمنت خروجی جمع کننده را روی سون سگمنت نمایش دهید.
 نقش پایه LAMP TEST در تراشه 7447 چیست؟
دلیل استفاده از دو پایه COM در سون سگمنت چیست؟

4 - با استفاده از یک میکرو کنترلر Atmega16 و یک سنسور دما LM35 و یک LCD کاراکتری در پروتئوس یک دماسنج پیاده سازی کنید.

5 -

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

تکالیف پروتئوس Proteus - پیاده سازی مقایسه گر 5 بیتی ( کد Ele0012 )

1 - مدار مقایسه گر 5 بیتی را با استفاده از گیت های منطقی در پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پروژه مدار الکتریکی EWB - Electronics WorkBench ( کد Ele0011 )

1 - مدل سازی پاسخ گذرای مدارهای RL و RC در نرم افزار Electronics WorkBench (EWB )

مدار های RC و RL را در EWB مدل کرده و پاسخ گذرای آن ها را با استفاده از منبع موج مربعی بدست آورید.

 

2 - بررسی قوانین کیرشهف KCL و KVL در نرم افزار Electronics Workbench

در نرم افزار EWB دو مدار دلخواه طراحی کنید و صحت قوانین KCL و KVL را بررسی کنید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای الکتریکی در نرم افزار Electronics WorkBench ( EWB ) لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H