| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - شمارنده دو رقمی با Atmega16 ( کد Ele0015 )

1 - پروژه میکروکنترلر AVR شمارنده دو رقمی ( به همراه کد )

2 - پروژه روشن و خاموش کردن LED با فشردن کلید به همراه سورس کد ( لبه پایین رونده و بالا رونده )

3 -  پروژه میکروکنترلر AVR شمارنده دو رقمی معکوس ( به همراه کد )

4 -  پروژه میکروکنترلر AVR شمارنده افزایش و کاهش با دو کلید ( به همراه کد )

5 - پروژه میکروکنترلر AVR  راه انداز کیبرد عددی ( به همراه کد )

6 - تولید موج مربعی با استفاده از میکروکنترلر AVR ( بدون استفاده از کریستال خارجی )

7 - پروژه شمارنده کلیک با استفاده از میکروکنترلر AVR

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پروژه مدار الکتریکی با استفاده از Electronics Workbench (ورودی متناوب و پاسخ فرکانسی ) ( کد Ele0014 )

مدارهای زیر را در نرم افزار Electrinics Workbench (EWB) مدل سازی کنید.

1 - رفتار خازن در حالت DC ( ورودی ثابت )

بررسی شارژ شدن خازن بر حسب زمان

بررسی دشارژ شدن خازن بر حسب زمان

2 - رفتار خازن در مدار های AC ( جریان متناوب )

3 - پاسخ فرکانسی و مدار مرتبه اول RC

فیلتر پایین گذر RC

انتگرال گیر RC

مدار مشتق گیر

فیلتر میان گذر

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای الکتریکی در نرم افزار Electronics WorkBench ( EWB ) لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پروتئوس Proteus - مالتی پلکسر ( کد Ele0013 )

1 - مدارهای زیر را در نرم افزار پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

الف: دیکدر 2 به 4 (74155)

ب:دیکدر 3 به 8 (74138)

ج:دیکدر 4 به 16 (74154)

د: مالتی پلکسر 2 به 1 (74157)

ر: مالتی پلکسر 4 به 1 (74153)

ز: مالتی پلکسر 8 به 1 (74151)

2 - مدار آی سی 74138 را در نرم افزار پروتئوس Proteus مدل کرده و جدول درستی آن را بررسی کنید.

3 - با توجه به مدار جمع کننده و مدار سون سگمنت خروجی جمع کننده را روی سون سگمنت نمایش دهید.
 نقش پایه LAMP TEST در تراشه 7447 چیست؟
دلیل استفاده از دو پایه COM در سون سگمنت چیست؟

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد

تکالیف پروتئوس Proteus - پیاده سازی مقایسه گر 5 بیتی ( کد Ele0012 )

1 - مدار مقایسه گر 5 بیتی را با استفاده از گیت های منطقی در پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پروژه مدار الکتریکی EWB - Electronics WorkBench ( کد Ele0011 )

1 - مدل سازی پاسخ گذرای مدارهای RL و RC در نرم افزار Electronics WorkBench (EWB )

مدار های RC و RL را در EWB مدل کرده و پاسخ گذرای آن ها را با استفاده از منبع موج مربعی بدست آورید.

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای الکتریکی در نرم افزار Electronics WorkBench ( EWB ) لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

تکالیف پروتئوس Proteus - چراغ چشمک زن ( کد Ele0010 )

1 - مدار دو چراغ چشمک زن را در محیط پروتئوس Proteus پیاده سازی کنید.

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پروتئوس Proteus - قضیه تونن و نورتن ( کد Ele0008 )

1 - بررسی ، شبیه سازی و گزارش کار تقسیم ولتاژ و جریان در مدارهای مقاومتی

 

2 - بررسی ، شبیه سازی و گزارش کار قضیه تونن و نورتن و جمع آثار

3 - بررسی ، شبیه سازی و گزارش کار قضیه انتقال حداکثر توان

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه مدار و الکترونیک و مدل سازی مدارهای الکتریکی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پروتئوس Proteus - گزارش کار آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری ( کد Ele0006 )

فهرست آزمایش های مدل سازی شده با پروتئوس Proteus به همراه گزارش کار

قانون اهم ،  KVL و  KCL

قضیه جمع آثار ، معادله تونن و نورتن و قضیه حداکثر توان انتقالی

عملکرد سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ

رفتار خازن تحت شکل متناوب

اختلاف فاز مدارهای RC

مدارات انتگرال گیر و مشتق گیر

پاسخ فرکانسی مدارهای RC  ( فیلتر RC )

بررسی مدارهای RL

ثابت زمانی مدارهای RC و RL

بررسی مدارهای RLC

دیودها

مشخصه دیودها

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پروتئوس Proteus - طراحی مقایسه گر 8 بیتی با دو آی سی 7485 ( کد Ele0005 )

1 -  با استفاده از دو تراشه 7485  یک مقایسه گر 8 بیتی شبیه سازی کنید و صحت مدار طراحی  شده را بررسی کنید.

 

2 - مدارهای RL و RC را شبیه سازی کرده و مورد تحلیل قرار دهید. ( ولتاژ و اختلاف فاز ورودی و خروجی را بررسی کنید. )

 

3 - با استفاده از فلیپ فلاپ های مکمل ساز ( فلیپ فلاپ T یا JK ) و استفاده از آی سی 7446 یک شمارنده سنکرون طراحی کنید.

4 - در یک شمارنده موج گونه ، سیگنال خروجی فلیپ فلاپ منبعی برای راه اندازی فلیپ فلاپ های دیگر است. با استفاده از آی سی 7447 یک شمارنده موج گونه طراحی کنید.

5  با استفاده از دو آی سی 7446 یک شمارنده دورقمی سنکرون بسازید.

6 - مدار معادل شبکه مقاومتی زیر را بدست آورید

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

تکالیف متلب MATLAB - مدلسازی مدار RL موازی ( کد Mat0085 )

برنامه ای بنویسید که قادر باشد یک مدار موازی RL را با داشتن اطلاعات زیر 

1 - مقدار مقاومت اهمی

2 -مقدار اندوکتانس سلفی

3 - ولتاژ کل مدار

4 - فرکانس ورودی

قادر باشد

1 -مقدار امپدانس مدار

2 - مقدار جریان مدار

3 - مقدار جریان عبوری از مقاومت

4 - مقدار جریان عبوری از سلف

5 - توان اکتیو

6 - توان راکتیو

را حساب کند.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H