matlabkhooneh

خدمات متلب خونه

enamad
enamad
enamad
enamad
enamad
enamad
enamad
enamad

پروژه PIC - پیاده سازی مالتی پلکسر با PIC16f84a ( کد Pic0001 )

1 - یک کد برای میکرو pic16f84a در محیط mikroC PRO for PIC بنوسید که کار مالتی پلکسر را انجام دهد. چهار ورودی به ترتیب به b0  تا b3 متصل شود و دو انتخابگر به  A0,A1 متصل شود و خروجی نیز  B7 باشد.

2 - برنامه و سخت افزاری طراحی کنید که یک عدد 8 بیتی علامتدار را از PORTB دریافت نماید و آن را بر روی نمایشگر سون سگمنت چهار رقمی از نوع آند مشترک به روش مالتی پلکسری نمایش دهد و بر روی رقم چهارم نمایشگر علامت را نشان دهد.

راهنمایی : اگر بیت PB.7 یک باشد علامت منفی و اگر صفر باشد علامت مثبت است. بنابراین محدوده عدد خوانده شده بین 127+ تا 127- خواهد بود.

3 -

 

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش میکروکنترلر PIC و Mikro C لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

پروژه Orcad و PSpice - یکسوساز نیم موج ( کد Psp0001 )

1 - یکسوساز نیم موج ( شامل منبع تغذیه سینوسی ، دیود و مقاومت بار ) باید جریان 5mA را به مقاومت بار بدهد. دامنه ی ولتاژ ورودی 2V است.

الف ) مقدار مقاومت بار را با محاسبه دستی تعیین نمایید.

ب ) درستی نتیجه را با اسپایس Orcad ( PSpice )  بررسی کنید.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش پی اسپایس Orcad ( PSpice ) لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف الگوریتم و فلوچارت - پیاده سازی فلوچارت با نرم افزار Raptor ( کد Fch0005 )

1 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کند و میانگین اعداد زوج را به دست بیاورد.

2 - فلوچارتی رسم کنید که ۱۰۰۰ عدد از ورودی دریافت کرد و مشخص کند که چند عدد فرد بزرگتر از ۱۰۰ دارد.

3 - فلوچارتی رسم نمایید که X و N را از ورودی خوانده ، مقدار سری زیر را محاسبه کند. ( N زوج است )

\[ S=1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+...+\frac{x^n}{N!}\]

4 - فلوچارتی رسم نمایید که عددی را از ورودی دریافت کرده مقلوب عدد را محاسبه و در خروجی چاپ کند.

5 - فلوچارتی رسم نمایید که تاریخ تولد شخصی را از ورودی خوانده ، سن شخص را با تاریخ روز ، محاسبه نموده و در خروجی چاپ کند.

6 - فلوچارتی رسم نمایید که مقدار عبارت زیر را محاسبه کرده و چاپ کند. ورودی ها x و  n است.

\[ S=1+\frac{2!}{x^{2}}+\frac{3!}{x^{3}}+...+\frac{n!}{x^n}\]

7 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد از ورودی دریافت کرده ، تعداد اعدادی که به 3 بخش پذیر هستند را محاسبه و چاپ نماید.

8 - فلوچارتی رسم نمایید که عدد n را از ورودی دریافت کرده ، جمله ی n ام دنباله ی فیبوناچی را چاپ نماید.

9 - فلوچارتی رسم نمایید که n عدد را از ورودی دریافت کرده ، کمترین و بیشترین مقدار را محاسبه کند.

10 - فلوچارتی رسم کنید که n عدد را دریافت کند و بیشترین مقدار و تعداد تکرار آن را محاسبه و چاپ نماید.

11 - فلوچارتی بنویسید که یک ماتریس 3*3 را از ورودی به صورت سطری بخواند و ترانهاده آن را در خروجی چاپ کند.

12 - فلوچارتی رسم کنید که یک زمان بر حسب ثانیه را از ورودی دریافت کرده و معین کند که چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه است؟ (با فرض اینکه هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه است.)

13 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد طبیعی را دریافت و مجموع مقسوم علیه های آن و همچنین تعداد آن ها و نیز مجموع آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

14 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد صحیح و مثبت را دریافت و بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک آن ها را محاسبه و چاپ نماید.

15 - فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را دریافت و آن ها را به ترتیب صعودی مرتب کند ( بدون استفاده از روش های sort کردن )

16 - فلوچارتی رسم کنید که عدد n را بگیرد و میانگین n عدد را محاسبه کند.

17 - فلوچارتی رسم کنید که N را از ورودی دریافت کرده ، N جمله سری فیبوناچی را تولید نماید.

18 - فلوچارتی رسم نمائید که دو عدد n2 , n1 را از ورودی خوانده، بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را محاسبه و چاپ کند.

19 - برخی از اعداد سه رقمی قابیلیت دارند که مجموع فاکتوریل ارقام آن ها خود عدد را نشان می دهد. مانند عدد 145 . فلوچارت این الگوریتم را رسم کنید.

20 - فلوچارتی رسم کنید که مجموع n جمله اول سری ...+5555+555+55+5 را محاسبه کند.

21 - فلوچارتی رسم کنید که سه ضلع مثلث a,b,c را بگیرد و قضیه حمار را برای سه ضلع مثلث چک کند.

22 - فلوچارتی رسم کنید که عددی را در مبنای 2 گرفته و معادل آن را در مبنای 10 بنویسد.

23 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس مجموع اعداد اول مابین آنها را در خروجی چاپ کند.

24 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد از ورودی بگیرد سپس بزرگترین مقسوم علیه مشترک آن ها را در خروجی چاپ کند.

25 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که n عدد صحیح مثبت از ورودی بخواند، سپس عددی با بیشترین تعداد مقسوم علیه را چاپ کند.

26 - فلوچارتی در Raptor رسم کنید که دو عدد صحیح و یک عملگر ریاضی ( * ، + ، - ، / ) را به عنوان ورودی از صفحه کلید بگیرد و بعد از عملیات ریاضی و نتیجه را چاپ کند.

27 - فلوچارتی را بنویسید که یک عدد صحیح مثبت N را از ورودی دریافت کرده و عدد صحیحی که نصف کردن ( تقسیم صحیح بر 2 ) هر کدام از ارقام آن ایجاد می شود را در یک متغیر R بسازد و آن عدد صحیح را در خروجی چاپ کند. ( مثلا اگر کاربر عدد 4589 را وارد کرد ، مقدار متغییر 2244 شده و چاپ شود )

28 - زیر فلوچارتی به نام  num_even_divisors بکشید که یک عدد صحیح n را از ورودی دریافت کرده و تعداد اعداد زوجی که بر آن ها بخش پذیر است را محاسبه کرده و بر می گرداند.

29 - فلوچارتی بکشید که با دریافت پارامتر n ( تعداد سطرها ) و m ( تعداد ستاره های هر سطر ) از کاربر الگوی متوازی الاضلاع زیر را در خروجی چاپ کند.

30 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که ۳ عدد را از ورودی خوانده و بدون استفاده از متغیر کمکی  آن ها را در متغیرهای max, min, mid قرار دهد.

31 - الگوریتمی و فلوچارتی بنویسید که اعداد دو رقمی ای ایجاد کند که معکوسشان با خودشان برابر باشد

32 - الگوریتم و فلوچارتی بنویسید که قد و وزن کاربر را گرفته و BMI فرد را محاسبه کند.

33 - الگوریتم و فلوچارتی رسم کنید که یک کاراکتر را بگیرد و اگر عدد باشد به اندازه آن عدد از حرف A به سمت Z برود و حرف مورد نظر را چاپ کند ( حروف بزرگ ) اگر حرف وارد شده انگلیسی باشد، 3 حرف بعد از آن را چاگ کند و در صورتی که غیر این ها باشد پیغام خطا چاپ کند.

34 - .فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و اعداد اول کوچکتر از آن را چاپ کند

35 - فلوچارتی رسم کنید که اعداد خاص را چاپ کند. اعداد خاص اعدادی هستند که تعداد ارقامشان اول، و در سری فیبوناچی باشند.

36 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد اگر قدر مطلق آن با خودش برابر بود جذر آن را چاپ کند در غیر این صورت آن عدد را به توان ارقامش برساند. (عملیات به توان رساندن باید به طور کامل رسم شود، ( استفاده از ^ یاpow نمره ای ندارد)

37 - فلوچارتی رسم کنید که مقداری پول از ورودی بگیرد و به جای آن سکه 1 ، 2 ، 5 ، 10 ، 20 ، 50 ، 100 بازگرداند به طوری که کمترین سکه را پس بدهد

38 - فلوچارتی رسم کنیدکه X وY را از کاربر بخواند و X را به توان Y برساند.(تنها عملگر جمع مجاز است)

39 - فلوچارتی رسم کنیدکه معدل n دانشجو را بگیرد و میانگین آن ها را چاپ کند.

40 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد ارقام تکراری آن را حذف کند.

41 - فلوچارتی رسم کنید که یک عدد را از کاربر بگیرد و نشان دهد که عدد صعودی است یا نزولی یا هیچکدام.

42 - فلوچارتی رسم کنید که دو عدد را از کاربر بگیرد و عدد سومی را ایجاد کند به شکلی که جایگاه های فرد عدد جدید به ترتیب از عدد اول و جایگاه های زوج عدد جدید از عدد دوم بیاید.

43 - فلوچارتی رسک منید که اعداد فیبوناچی کمتر از 20000 و مضرب 10 را چاپ کند.

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش الگوریتم و فلوچارت ، مبانی برنامه نویسی لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تمرینات درس ساختمان داده ها - پیچیدگی زمانی ( کد Das0001 )

1 - پیچیدگی زمانی قطعه کدهای زیر را با راه حل بدست آورید.

الف )

while (m!=n)
{
   if (m>n)
      m=m-n;
   else
     n=n-m;
}

ب )

for (i=1;i<=n;i=i*2)
{
   for (j=1;j<=n;j=j*2)
   {
      for (k=1;k<=j;++k)
      {
           System.out.println.("*");
      }
   }
}

ج )

for (i=1;i<=n;++i)
{
   for (j=1;j<=n;++j)
       x++;
   j=1;
   while (j<n)
      {
           x++;
           j=j*2;
      }
}

ت )

for (i=0;i*i<n;++i)
      System.out.println.("*");

2 - فرض کنید یک آرایه به طول n که شامل اعداد طبیعی است در اختیار دارید. الگوریتم مرتب سازی این آرایه به صورت زیر عمل می کند.

ابتدا کوچکترین عنصر را در آرایه پیدا می کند ، سپس index مقدار کوچکتر عوض می شود. این عمل را وقتی که آرایه مرتب شود تکرار می گردد.

کد این الگوریتم را بنویسید.

3 - الگوریتم های زیر را توضیح دهید.

Quick Sort

Merge Sort

Insertion Sort

Selsction Sort

کدام یک از الگوریتم های بالا ، بهترین انتخاب برای مرتب سازی مقادیر بسیار زیادی از داده های نامرتب است؟ پیچیدگی زمانی آ را به صورت بازگشتی بدست آورید.

4 - نرخ رشد توابع زیر را از کمترین به بیشترین مرتب کنید.

\[ n!\;,\;nlg(n^5)\;,\;n^3\;,\;3^n\;,\;10^{lg\;n)}\;,\;(2n)^2\;,\;\sqrt{n}\;,\;\sqrt[4]{n}\]

5 - درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ذکر دلیل بیان کنید.

\[ \begin{matrix}T(n)= 3n^2+3^n+n\;lg\;2\\T(n)= \theta (n^2) \\T(n)= \theta (3^n) \\T(n)= \Omega ((3^n)lg\;n) \\T(n)= O(n^3)\end{matrix}\]

6 - روابط بازگشتی زیر را حل کنید.

\[ \begin{matrix} T(n)=3T(\frac{n}{2})+n\\T(n)=2T(n-1)+\frac{n}{2}\end{matrix}\]

7 - روابط زیر را ثابت کنید.

\[ \begin{matrix} (2^n)=\Omega (n^2)\\3n^2+n=\theta (n^2)\end{matrix}\]

8 - رابطه بازگشتی کدهای زیر را نوشته و سپس آن را حل کنید.

الف )

public static void func(int n){
     if(n = = 1) return:
        for(int i=0 ; i<4 ; i++)
            func(n-1);
}

ب )

public static void func2(int n){
     if(n<=1) return:
         func2(n/2);
         func2(n/3);
         for(int i=0 ; i<n : i++)
            func3();
} // func3 = O(1)

9 - کدام یک از گزینه های زیر صحیح و کدام غلط است؟

  \[ \begin{matrix} n^3 log(n)=O(n^{3+\varepsilon })\;\;\;,\;\;\;\varepsilon >0\\\frac{n^2}{log(n)}=\Omega (n^2) \\ h(n)\in \Omega (g(n))\;\;,\;\; f(n) \in O(g(n))\;\;\Rightarrow \;\; f(n)\in \Theta(h(n))\\h(n)\in \Omega (g(n))\;\;,\;\; g(n) \in \Theta(h(n))\;\;\Rightarrow \;\; f(n)\in \Omega(h(n))\end{matrix}\]

10 -  به ازای k>1 و 0.5>epsilon کدام صحیح است؟

\[ \begin{matrix} k>1 \;\;\;,\;\;\; 0<\varepsilon <\frac{1}{2}\\ n^{\varepsilon }=O(\sqrt{n})=O(log(n!))=O((log(n))^k)\\ n^{\varepsilon }=O(\sqrt{n})=O((log(n))^k)=O(log(n!))\\O((log(n))^k)=n^{\varepsilon }=O(log(n!))=O(\sqrt{n})\\ O((log(n))^k)=n^{\varepsilon }=O(\sqrt{n})=O(log(n!))\end{matrix} \]

11 - آرایه A حاوی n بیت است. فرض کنید A یکی از دو گونه زیر است:

گونه 1 : نیمی از درایه های A حاوی بیت 0 و نیم دیگر حاوی بیت 1 بدون ترتیب خاصی است

گونه 2 : A در مجموع 2/3 صفر و 1/3 یک دارد.

به شما یک آراه مانند A داده شده است که با احتمال یک سان یا از نوع 1 و یا نوع 2 است. در بهترین حالت خداقل چند تا درایه باید بررسی شود تا گونهی آن با اطمینان مشخص شود؟

12 - مرتبه رابطه های زیر را بدست آورید؟

\[ \begin{matrix} T(n)=4\sqrt{n}T(\sqrt{n})+2n^2\\ T(n)=2T(\left \lfloor \sqrt{n}\right \rfloor) +log(n)\\S(n)=4S(\frac{\sqrt{n}}{3})+log^2 n\end{matrix}\]

13 - نرخ رشد توابع زیر را به ترتیب صعودی مرتب کنید؟

\[ (\frac{3}{2})^n\;\;,\;\; n^3\;\;,\;\;log^2 n\;\;,\;\;log(n!)\;\;,\;\;2^{2^n}\;\;,\;\;n^{\frac{1}{log(n)}}\]

14 - پیچیدگی قطعه کد زیر را بدست آورید؟

sum <-- 0
for i <-- 1 to n
    do for j<--1 to i^2
    if j mod i==0
        then for k<-- 1 to j do sum<-- sum+1

15 - در قطعه کد زیر تعداد مقایسه ( اجرای خط 6 ) بر حسب n چند است؟

i و j به ترتیب ابتدا و انتهای آرایه A

FindMax(A,i,j)
    n<--j-i+1
    if n==1 then return A[i]
    m1<-- FindMax(A,i,i+[n/2]-1)
    m2=FinaMax(A,i+[n/2],j)
    if m1<m2
    return m2
    else return m1

16 - در قطعه کد زیر ++x چندبار اجا می شود؟

for (i=3;i<=n;i=i*2)
    x++;

17 - زمان مصرفی قطعه کد زیر در چه حالتی بدترین و بهترین می باشد. مرتبه آن را بنویسید ( توضیح دهید )

for i<-- 2 to n do
    if k mod i==0 then
    for j<--1 to n do
         L<--L*k

18 - جستجوی دودویی را به صورت بازگشتی و غیربازگشتی نوشته و تابع زمانی آن ها را محاسبه نمایید. جهت تابع غیر بازگشتی پیچیدگی زمانی را هم محاسبه کنید.

19 - تابع محاسبه مجموع عناصر یک آرایه را محاسبه نمایید. جهت تابع غیربازگشتی پیچیدگی زمانی هم محاسبه کنید.

20 - خروجی تابع زیر به ازاء n=5 چند است؟ تابع زمانی آن را محاسبه کنید.

def f(n):
    if n<=0:
       return 1
    else:
       return f(n-1)+f(n//2)

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش ساختمان داده و طراحی الگوریتم ، مشاوره کنکور کارشناسی ارشد و دکتری کامپیوتر لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

تکالیف محاسبات عددی - تقریب توابع ( کد Num0001 )

1 - تقریبی از توابع f(x) را به ازای x چنان محاسبه کنید که خطای محاسبه کمتر از epsilon باشد.

f(x)=e^{x}cos(x) \;\;\;\;\; x=0.3235\bar{2}\;\;\;\;\; \epsilon =10^{-2}

f(x)=ln(x+1) \;\;\;\;\; x=\frac{1}{5} \;\;\;\;\; \epsilon =10^{-3}

2 - عدد 2.6  را در مبنای 2 بنویسید.

3 - تعداد ارقام با معنای اعداد 0.002014 و 12.0300 را مشخص کنید.

4 - هرگاه عدد A=5 را به صورت a=5.0074 تقریب بزنیم. عدد a چند رقم اعشار با معنا دارد؟

5 - با ذکر دلیل مشخص کنید.

الف ) تقریبی از عدد pi را چنان بنویسید تا خطای نسبی کمتر از e-4 باشد.

ب ) تقریبی از عدد pi  را چنان بنویسید تا خطای مطلق آن کمتر از e-5 باشد.

6 - حداکثر خطای منتشر شده در محاسبه ab+c2 را برای مقادیر زیر با سه رقم اعشار به دست آورید.

a=\frac{2}{3},b=\pi,c=\sqrt{2}

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش محاسبات عددی ، برنامه نویسی متلب MATLAB و پایتون Python لطفا با متلب خونه تماس بگیرید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پشتیبانی ( تلفن ثابت دفتر متلب خونه ) : 02191307193  

تلگرام و ایتا :  09364847193

پرداخت آنلاین
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H