| متلب خونه |

MATLABKhooneh

پروژه شبیه سازی مدارهای منطقی با استفاده از CircuitMaker ( کد Ele0007 )

1 - با استفاده از نرم افزار CircuitMaker یک فلیپ فلاپ SR ( Set - Reset ) طراحی کرده و جدول حالت های ورودی و خروجی آن را بررسی کنید.

2 - مدار زیر را در نرم افزار CircuitMaker مدل کرده و خروجی آن را بررسی کنید.

جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار CircuitMaker  لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H