| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - بررسی و محاسبه وارون پذیر بودن ماتریس در متلب ( کد Mat0079 )

در این پروژه قصد داریم وارون پذیری هر ماتریس را بدون استفاده ار توابع متلب ( محاسبه به صورت ریاضی ) را بررسی کرده و در صورت وجود مقدار آن را محاسبه کنیم. تابعی بنویسید که یک ماتریس با ابعاد دلخواه دریافت کند و مشخص کند که آیا وارون پذیر است یا خیر و وارون آن را نمایش دهد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H