| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف متلب MATLAB - ژئودزی ( زمین سنجی ) ( کد Mat0087 )

1 - برنامه ای درون متلب باید بنویسیم  که سرعت ماهواره و مختصات ماهواره را به عنوان ورودی بگیرد و خروجی  شش عنصر کپلری باشد.

2 - برنامه ای بنویسید که سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه را از کاربر بگیرد و GPS Time را نسبت به اول یانویه 1980 بدست آورد.

جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H