matlabkhooneh

پروژه شبیه سازی MAX Plus II ( مدار منطقی و معماری کامپیوتر ) ( کد Digi0005 )

1 - پیاده سازی نیم جمع کننده Half Adder با استفاده از MAX Plus II

2 - پیاده سازی تمام جمع کننده Full Adder با استفاده از MAX Plus II

3 - طراحی شمارنده 3 بیتی بالارونده با استفاده از Dff در نرم افزار MAX Plus II

4 - عملکرد گیت های  not, xnor, xor, nor, nand, or, and را با استفاده از نرم افزار MAX Plus II  بررسی کنید.

5 - در یک سد سه دریچه وجود دارد ، مداری طراحی کنید که هنگام بازبودن حداقل دو دریچه یک چراغ روشن شود.

6 - یک مدار مقایسه گر برای دو عدد دوبیتی با استفاده از نرم افزار MAX Plus II طراحی و شبیه سازی کنید.

7 - یک شمارنده سه بیتی پایین رونده با استفاده از Tff در نرم افزار MAX Plus II طراحی و شبیه سازی کنید.

8 - دو عدد دوبیتی A و B به عنوان بیت کنترلی در نظر بگیرید. مداری طراحی کنید که خروجی شرایط زیر را داشته باشد.

الف - اگر A>B خروجی تا عدد 8 بشمارد

ب - اگر A<B خروجی تا عدد 4 بشمارد

ج - اگر A=B خروجی عدد صفر را شنان دهد.

9 - سیستم کنترل پارکینگی را طراحی کنید که از بین ماشین های با رقم پلاک 0 - 7 فقط اجازه ورود به پلاک های 3 و 5 را بدهد و شماره این اعداد را نمایش دهد.

10 - با استفاده از IC 74151 مالتی پلکسر ۸ به ۱ طراحی کنید.

11 - با استفاده از آی سی های 7404 و 7408 یک دیکدر ۲ به ۴ طراحی کنید.

12 - با استفاده IC7447 عدد رقم آخر شماره دانشجویی خود را در نرم افزار مکس پلاس شبیه سازی کنید.

13 - مدارهای فلیپ فلاپ JK , T , D را شبیه سازی و جدول درستی آن را بررسی کنید.

14 - با استفاده از یکی از آی سی های 7473 , 74109 ,  7476 یک شمارنده سنکرون طراحی کنید.

15 - سیستم کنترل پارکینگی را طراحی کنید که از بین ماشین های با رقم آخر پلاک 0 تا 7 فقط اجازه ورود به پلاک های 3 و 5 را بدهد و شماره این اعداد را نمایش دهد.

16 -

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار Max Plus II لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف پروتئوس Proteus - طراحی مقایسه گر 8 بیتی با دو آی سی 7485 ( کد Ele0005 )

1 -  با استفاده از دو تراشه 7485  یک مقایسه گر 8 بیتی شبیه سازی کنید و صحت مدار طراحی  شده را بررسی کنید.

 

2 - مدارهای RL و RC را شبیه سازی کرده و مورد تحلیل قرار دهید. ( ولتاژ و اختلاف فاز ورودی و خروجی را بررسی کنید. )

 

3 - با استفاده از فلیپ فلاپ های مکمل ساز ( فلیپ فلاپ T یا JK ) و استفاده از آی سی 7446 یک شمارنده سنکرون طراحی کنید.

4 - در یک شمارنده موج گونه ، سیگنال خروجی فلیپ فلاپ منبعی برای راه اندازی فلیپ فلاپ های دیگر است. با استفاده از آی سی 7447 یک شمارنده موج گونه طراحی کنید.

5  با استفاده از دو آی سی 7446 یک شمارنده دورقمی سنکرون بسازید.

6 - مدار معادل شبکه مقاومتی زیر را بدست آورید

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

تکالیف متلب MATLAB - پاشندگی و ساختار اتمی ( کد Mat0046 )

1 - شبکه با دو اتم یک بعدی بر اساس رابطه زیر بیان می شود.

\[M_{1}M_{2}W^{4}-2c(M_{1}+M_{2})W^{2}+2c^{2}(1-cos(ka))=0\]

M1 و M2 و c عدد ثابت هستند و a=1.4 آنگستروم است.

ابتدا معادله را بر اساس W حل کنید و سپس نمودار آن را در بازه pi/a>k>-pi/a  رسم کنید.

2 - براساس رابطه پاشندگی زیر W را بر حسب k حل کرده و نمودار آن را رسم کنید.

\[W^{2}=\frac{4c_{1}}{M}(sin(\frac{ka}{2})) ^{2}\]

 

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

مدل سازی آزمایشگاه مبانی مهندسی برق EWB ( کد Ele0001 )

مدل سازی با استفاده از نرم افزار Electronics Workbench

1 - آزمایش اول قانون اهم 

2 - اتصال مقاومت ها به صورت سری

3 - اتصال مقاومت ها به صورت مختلط سری وموازی

4 - خازن در DC

5 - خازن در AC

6 - مدار یکسوساز نیم موج

7 - یکسو کننده تمام موج پل

8 - مدار تنظیم کننده ولتاژ

9 - بررسی مدار RC سری

 

پروژه مدار منطقی ( دیجیتال ) با استفاده از نرم افزار Electronics Workbench

10 - طراحی شمارنده صعودی 4 بیتی با DFF

11 - طراحی شمارنده نزولی 4بیتی با DFF

12 - طراحی شمارنده صعودی و نزولی 4 بیتی با TFF

13 - طراحی شمارنده صعودی با JKFF

14 - طراحی شمارنده نزولی با JKFF

15 - طراحی شمارنده 4 بیتی صعودی با SRFF

17 - طراحی شمارنده نزولی 4 بیتی با  SRFF

18 - طراحی شمارنده 4 بیتی صعودی و نزولی با  DFF

19 - طراحی شمارنده 4 بیتی صعودی و نزولی با JKFF

20 - طراحی شمارنده 4 بیتی صعودی و نزولی با SRFF

 

| جهت سفارش پروژه و تکلیف مدل سازی با Electronics Workbench لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پرداخت آنلاین
Designed By M A T L A B K H O O N E H