| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - طراحی مقایسه گر 8 بیتی با دو آی سی 7485 ( کد Ele0005 )

1 -  با استفاده از دو تراشه 7485  یک مقایسه گر 8 بیتی شبیه سازی کنید و صحت مدار طراحی  شده را بررسی کنید.

 

2 - مدارهای RL و RC را شبیه سازی کرده و مورد تحلیل قرار دهید. ( ولتاژ و اختلاف فاز ورودی و خروجی را بررسی کنید. )

 

3 - با استفاده از فلیپ فلاپ های مکمل ساز ( فلیپ فلاپ T یا JK ) و استفاده از آی سی 7446 یک شمارنده سنکرون طراحی کنید.

4 - در یک شمارنده موج گونه ، سیگنال خروجی فلیپ فلاپ منبعی برای راه اندازی فلیپ فلاپ های دیگر است. با استفاده از آی سی 7447 یک شمارنده موج گونه طراحی کنید.

5  با استفاده از دو آی سی 7446 یک شمارنده دورقمی سنکرون بسازید.

6 - مدار معادل شبکه مقاومتی زیر را بدست آورید

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

 

Designed By M A T L A B K H O O N E H