matlabkhooneh

تکالیف پروتئوس Proteus - دیکدر 3 به 8 با دو دیکدر 2 به 4 ( کد Ele0004 )

1 - با استفاده از دو Decoder دیکدر 2 به 4 یک Decoder دیکدر 3 به 8 طراحی کنید.

 

2 - در نرم افزار پروتئوس Proteus با استفاده از فلیپ فلاپ JK ( یا T ) یک شمارنده 4 بیتی طراحی کنید.

3 - یک شمارنده 4 بیتی با ورودی های clk, reset, inc طراحی کنید ، به طوریکه خروجی شمارنده به دیکدر 4x16 متصل و T0 تا T15 را ایجاد نماید.

4 - اتصال خروجی IR به دیکدر 4x16 و ایجاد D0 تا D15 و همچنین قرار دادن یک بافر سر راه خروجی IR به باس.

5 - با استفاده از مدار نیم جمع کننده Half Adder مدار تمام جمع کننده Full Adder طراحی کنید.

6 - یک دیکدر 2 به 4 طراحی کنید و با استفاده از نرم افزار پروتئوس (یا هر نرم افزار مناسب دیگر) آن را شبیه سازی کنید. سپس با استفاده از این دیکدر یک نیم جمع کننده Half Adder و یک جمع کننده کامل Full Adder طراحی و شبیه سازی کنید. نتایج تئوری و شبیه سازی را در قالب یک فایل پی دی اف ارسال کنید.

7 - یک 7Segment چهار رقمی در نظر بگیرید که عدد ۱۴۰۲ را نمایش دهد؛ به صورتی که ابتدا یکان سپس به ترتیب دهگان، صدگان و هزارگان وارد شوند. پس از اینکه این عدد به طور کامل وارد 7Seg شد، ابتدا مدت کوتاهی به صورت چشمک زن نمایش پیدا کند و پس از آن مدتی ثابت بماند.

8 - عملکرد دیکدر نمایشگر BCD به سون سگمنت ( 4551 ) را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

9 - نمایش 5 , Y , H , A به ترتیب در حالات 1111 , 1110 , 1101 , 1100 روی سون سگمنت را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

10 - مدار شیفت ریجستر 4 بیتی با آیسی 74195 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

11 -  طراحی شمارنده های صعودی و چرخشی سنکرون و آسنکرون 3 بیتی با قابلیت شمارش از 0 تا 7 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

12 -  مقایسه کننده 4 بیتی با آیسی فول ادر 74283 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

13 - ALU با محاسبه جمع، تفریق، ضرب، تقسیم ، افزایش، کاهش، AND و OR را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

14 -  شمارنده باینری بالاشمار از 0 تا 255 و پایین شمار از 255 تا 0 با تراشه 74193  را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

15 - شمارنده با قابلیت شمارش صعودی و نزولی و load اعداد 0 تا 99 با آیسی 74190 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

16 - ساعت دیجیتال با قابلیت شمارش ثانیه، دقیقه و ساعت به کمک JK فلیپ فلاپ را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

17 - دیکدر 4 به 16 با دو دیکدر 3 به 8 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

18 - مالتی پلکسر 128 به 1 با مالتی پلکسر 8 به 1 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

19 - مقایسه کننده 8 بیتی مبتنی بر تفریق با فول ادر (جمع کننده) را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

20 - جمع کننده 16 بیتی با آیسی 7483  را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

21 - جمع کننده 8 بیتی با آیسی 7483 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

22 - جمع و تفریق کننده 12 بیتی با ورودی کنترل و نمایش به صورت باینری و BCD را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

23 -جمع و تفریق کننده 8 بیتی با آیسی 7483 را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

24 - مالتی پلکسر 16 به 1 با گیت های منطقی را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

25 - مالتی پلکسر 32 به 1 با گیت های منطقی را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

26 - مدار نمایشگر ساعت با 4 عدد LED از نوع 7 سگمنتی:
ورودی:  پالس clk با فرکانس 1 هرتز
خروجی: نمایش ساعت، دقیقه و ثانیه
گیت‌های مورد نیاز:
AND
OR
NOT
XOR
74LS47 (BCD به 7 سگمنتی)
فلیپ‌فلاپ‌های مورد نیاز: D (16 عدد)
مراحل شبیه‌سازی:
شمردن ثانیه:
از 6 فلیپ‌فلاپ D برای شمارش از 0 تا 59 استفاده کنید.
از خروجی 4 فلیپ‌فلاپ LSB برای نمایش ثانیه با LED 7 سگمنتی استفاده کنید.
شمردن دقیقه:
از 6 فلیپ‌فلاپ D برای شمارش از 0 تا 59 استفاده کنید.
از خروجی 4 فلیپ‌فلاپ LSB برای نمایش دقیقه با LED 7 سگمنتی استفاده کنید.
در هر 60 ثانیه، شمارنده دقیقه را با استفاده از یک مدار منطقی
شمردن ساعت:
از 4 فلیپ‌فلاپ D برای شمارش از 0 تا 23 استفاده کنید.
از خروجی 4 فلیپ‌فلاپ LSB برای نمایش ساعت با LED 7 سگمنتی استفاده کنید.
در هر 60 دقیقه، شمارنده ساعت را با استفاده از یک مدار منطقی
نمایش اعداد:
از 4 دیکدر BCD به 7 سگمنتی (74LS47) برای نمایش اعداد 0 تا 9

27 - کارخانه ای قصد دارد تا یک دستگاه فروش خودکار نوشیدنی را تولید کند که دو نوشیدنی چای و قهوه از آن قابل خریداری هستند. از شما به عنوان طراح خواسته شده تا با رعایت مالحظات زیر، مدار منطقی دستگاه را طراحی کرده و نهایتا در نرم افزار پروتئوس شبیه سازی کنید

این دستگاه تنها سکه های با ارزش 10،20و 50 را می پذیرد.

ارزش چای و قهوه، به ترتیب، برابر 60 و 80 سکه می باشد.

در ورودی مدار، ابتدا الزام است که با استفاده از یک کلید، نوع نوشیدنی مشخص شود. (میتوانید از یک logicstate استفاده کنید که یک بودن آن به معنای انتخاب چای و صفر بودن آن به معنای انتخاب قهوه باشد.) در ادامه، الزام است که سکه ها به ترتیب وارد شوند. (از آنجا که سه نوع سکه قابل پذیرش است، می توانید از دو logicstate استفاده کنید که چهار ترکیب 00،01،10و 11 را می سازند. در طراحی، سه ترکیب را به عنوان کد به هر یک از سکه ها اختصاص دهید.) الزام به ذکر است، چنانچه فاصله میان ورود دو سکه متوالی بیشتر از 20 ثانیه شود، دستگاه به حالت اولیه انتخاب نوشیدنی برمی گردد؛
به این معنی که می توان نوشیدنی را مجددا انتخاب کرد و سکه ها باید مجددا و از ابتدا وارد شوند. علاوه بر این، کلیدی نیز اضافه شود که در صورت فشرده شدن، بازگشت به حالت اولیه به صورت دستی انجام شود.

در خروجی مدار از دو عدد 7-segment استفاده شود که در هر لحظه ارزش سکه وارد شده را نمایش می دهند. همچنین، یک LED نیز قرار داده شود. در صورتی که نوشیدنی انتخاب شده با مجموع سکه های وارد شده قابل خریداری بود (مجموع سکه های وارد شده بزرگتر از یا مساوی با ارزش نوشیدنی انتخاب شده باشد)،LED روشن شود.

28 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

29 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

30 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

31 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

32 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

33 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

34 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

35 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

36 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

37 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

38 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

39 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

40 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

41 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

42 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

43 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

44 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

45 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

46 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

47 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

48 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

49 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

50 -را در پروتئوس Proteus مدل سازی کنید.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H