matlabkhooneh

تکالیف فرترن - ماتریس ها ( کد For0003 )

1 - برنامه ای بنویسید که جمع اعداد موجود در سطرها و ستون های یک ماتریس 10*10 را به طور جداگانه محاسبه و نمایش دهد.

2 - برنامه ای بنویسید که یک رشته با طول مشخص n را گرفته و حروف های این رشته را در یک آرایه یک بعدی ثبت کرده و سپس یک حرف دلخواه را نیز از ورودی دریافت کرده و تعداد دفعات تکرار آن حرف را در لیست معین کند.

3 - برنامه ای بنویسید که اعداد اول دو رقمی کوچکتر از 100 را در آرایه ای به ترتیب ذخیره و چاپ نماید.

4 - برنامه ای بنویسید که ابتدا n و m سپس عناصر یک ماتریس m × n را بگیرد و حاصل‌جمع عناصر روی قطر اصلی آن ماتریس را از حاصل جمع عناصر روی قطر فرعی کم کرده و سپس چاپ نماید.

5 - یک برنامه به زبان فرترن بنوسید که x و y را از کاربر دریافت کند و به کمک 4 دستور if مقدار f را مطابق رابطه زیر محاسبه کند. سپس برنامه خود را بازنویسی کنید و به کمک if های تو در تو مقدار f را محاسبه کنید. برنامه باید به گونه ای نوشته شود که بخش خارجی شروط x را مورد ارزیابی قرار دهد و بخش داخلی شروط y را بررسی کند. 

\[ f(x,y)=\begin{bmatrix} x+y& x\geq 0 \;\;\; y\geq 0\\ x+y^{2}& x\geq 0 \;\;\; y< 0\\ x^{2}+y& x< 0 \;\;\; y\geq 0\\ x^{2}+y^{2}& x< 0 \;\;\; y< 0 \\\end{bmatrix}\]

6 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که که مقدار تابع زیر را به ازای هر x واردشده توسط کاربر مادامی که x<0.1  است محاسبه کنید ( توجه کنید که لگاریتم طبیعی در مبنای e محاسبه می شود). از یک ساختار شرطی if برای تشخیص مجاز بودن مقدار x وارد شده استفاده کنید و مقدار تابع را محاسبه کنید و در غیر این صورت یک پیغام خطای مناسب چاپ کنید.

\[ y=ln \frac{1}{1-x}\]

که در آن P2 توان اندازه گیری شده و P1 توان مرجع (watt milli 1 ) است. این معادله لگاریتم بر مبنای 10 را استفاده می کند که برای ورودی های صفر و منفی تعریف نشده است. برنامه ای بنویسید که توان را محاسبه کند به طوری که برای مقادیر صفر و منفی واردشده پیغام خطا چاپ و کاربر را از غیر مجاز بودن اعداد واردشده مطلع کند.

7 -  برنامه ای بنویسید که عدد صحیحی که فقط شامل 0 و 1 است (یعنی یک عدد صحیح "دودویی") را بخواند و معادل دهدهی آن را چاپ کند. راهنمایی: از عملگر تقسیم و تابع پیمانه (mod) برای جدا کردن متوالی ارقام دودویی از راست به چپ استفاده نمایید.

همانطور که در سیستم اعداد دهدهی، رقم سمت راست دارای ارزش مکانی 1 و سمتی چپی آن دارای ارزش مکانی 10 ،سپس 100 و سپس 1000 و ... است؛ در سیستم اعداد دودویی، رقم سمت راست دارای ارزش مکانی 1، سپس 2، سپس 4، سپس 8 و ... می باشد. بنابراین عدد دهدهی 234 را میتوان به صورت 4*1 + 3*10 + 2*100 تعبیر کرد.

8 - برنامه ای بنویسید که تانژانت x را با استفاده از سری های توانی زیر تا 6 رقم محاسبه کند.

\[sin(x)=\frac{x}{1!}-\frac{x^{3}}{3!}+\frac{x^{5}}{5!}-...\]

\[cos(x)=1-\frac{x^{32}}{2!}+\frac{x^{4}}{4!}-...\]

7 - فرض کنید مجموعه ای از اعداد صحیح نامنفی که در انتها به یک عدد منفی ختم می شوند، توسط کاربر وارد شوند. ورود هر عدد در یک خط جداگانه خواهد بود. برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد ورودی توسط کاربر را (به غیر از عدد منفی آخر) و مینیمم و ماکسیمم آنها را تعیین کند.

8 - برنامه ای بنویسید که عدد N را از کاربر دریافت کند و اعداد فرد را از یک تا N محاسبه کند و نمایش دهد.

9 - برنامه ای بنویسید که 10 جفت مقدار Y,X را از کاربر دریافت کرده و حاصل جمع، قدرمطلق تفاضل، حاصلضرب و باقی مانده تقسیم عدد بزرگتر بر کوچکتر را محاسبه کند و برای هر جفت ورودی جداگانه نمایش دهد.

10 - برنامه ای بنویسید که مقدار y=5x3+10x2-3x+7 را به ازای x=[-5,5] را محاسبه کرده و x و y را در دو ستون مقابل هم نمایش دهد.

11 - برنامه ای بنویسید که مجموع و تعداد تمام اعداد واقع بین عدد های 1 و 300 را که بر سه و هفت بخشپذیرند محاسبه کرده و آنها را نمایش دهد.

12 - برنامه ای بنویسید که مجموع 25 جمله اول سری زیر را محاسبه کند و نمایش دهد.

\[S=-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+...\]

13 - برنامه ای بنویسید که مجموع 10 جمله اول سری زیر را محاسبه کند و نمایش دهد.

\[SUM=1- \frac{2}{1!} +\frac{4}{3!}-\frac{6}{5!}+\frac{8}{7!}-...\]

14 - برنامه ای به زبان فرترن بنویسید که با استفاده از روش تصنیف Bisection ریشه تابع cos(x) را محاسبه کند. ( ورودی ها : ابتدای بازه ، انتهای بازه ، تعداد تکرار ، خطا )

15 - برنامه ای بنویسید که دو عدد 20 رقمی را به صورت رقم به رقم از ورودی دریافت کند و آن ها را با هم جمع کند و نتیجه را چاپ کند.

16 - برنامه ای بنویسید که ابتدا 10 عد از ورودی دریافت کند. سپس بیشینه این اعداد را چاپ کند.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف برنامه نویسی فرترن Fortran لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By M A T L A B K H O O N E H