matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - فاصله اقلیدسی ( کد Mat0024 )

1 - برنامه ای بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک ( ب م م ) دو عدد را محاسبه نماید.

2 - برنامه ای بنویسید که تا زمانی که دو آرایه دو بعدی ( ماتریس ) با ابعاد برابر وارد نکنیم از کاربر بخواهد دوباره ماتریسی را وارد نماید.

3 - تابعی بنویسید که فاصله اقلیدسی بین دو بردار را بدست آورد. بردارها ورودی تابع هستند که می توانند به صورت سطری یا ستونی باشند.

4 -یک جمله ای با بیش از 10 کلمه را به صورت ورودی دریافت کنید و برنامه ای بنویسید که تعداد کلمات این جمله را مشخص نماید و حروف کوچک درون جمله را به حروف بزرگ تبدیل کند.

5 - مینیمم محلی سیگنال زیر را در بازه 0 تا 1 به دست آورید و منحتی آن رانیز رسم کنید.

6- در بازی گوسین عددی صحیح بین 1 تا 10 به صورت تصادفی انتخاب می شود. در صورتی که حدس شما از این عدد بزرگتر باشد ، جمله Too High و در صورتی که حدس شما از این عدد کوچکتر باشد جمله Too Low را نمایش می دهد. این بازی تا زمانی ادامه دارد که کاربر عدد مدنظر را وارد نماید. برنامه این بازی را بنویسید.

7 - معادلات غیرخطی زیر را حل کنید.

\begin{matrix}
x_{1}^{2}+4x_{2}^{2}=5 &  & x_{1,0}=0.8 & \\ 
2x_{1}^{2}-2x_{1}-3x_{2}=2.5&  & x_{2,0}=0.2 & 
\end{matrix} 

8 - برنامه ای بنویسید که مرکز مختصات و شعاع 5 دایره را بگیرد و آن ها را رسم کند.

9 - برنامه ای بنویسید که یک عدد از کاربر بگیرد و آن را در متغییر a ذخیره کند ، سپس متغییر a را در فرمول زیر گذاشته و خروجی را چاپ کند.

\[y=\frac{(2a+a^{2}+a)}{a^{2}}\]

10 - خروجی برنامه زیر چیست؟

a=[4 4 8;3 9 6;-10 -1 0];
b=[1 -1 1;2 20 1;7 0 3];
c=(5*a./(b-1).^2)

11 - با توجه به ماتریس های A و B مقدار ماتریس خای R و G را محاسبه کنید.

A=[1 5;8 9;5 7];
B=[-9;-8;-4];
G=[A(:,1) B A(:,2)]
R=[A(3,:);A(2,1:end);A(1,:)]

12 - خروجی عبارت های زیر چیست ؟

x=[3 4 5;6 7 8]
y=[1
    3]
y=logspace(1,3,3)
y=[8 1 7 4 4 -1;linspace(0,5,6);5:-1:0]

13 - برنامه ای بنویسید که حاصل عبارت زیر را محاسبه و چاپ کند.

\[S=\frac{1}{2^{3}}+\frac{3}{4^{7}}+...+\frac{99}{100^{199}}+\prod_{k=1 ,k\neq a}^{k=10a}\frac{b-k}{a-k}\]

14 - برنامه ای بنویسید که خروجی آن دقیقا شکل زیر باشد. ( ضخامت خطوط همگی 2 است )

15 -  برنامه ای بنویسید که عدد طبیعی N را به عنوان ورودی دریافت کرده و خروجی آن به صورت زیر باشد.

16 - الف ) تابعی بنویسید که عدد صحیح N را به عنوان ورودی بگیرد و مقسوم علیه های آن را به صورت یک بردار در خروجی نمایش دهد.

ب ) تابعی بنویسید که یک بردار را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع درایه های آن را در خروجی محاسبه کند.

پ ) تابعی بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی بگیرد . از توابع نوشته شده در قسمت الف و ب استفاده کند و مشخص کند که عدد وارد شده کامل است یا خیر.

ت ) تابعی بنویسید که یک عدد صحیح و مثبت M را در ورودی بگیرد و همه اعداد کامل قبل از M را در خروجی نمایش دهد. ( با استفادهاز توابع قسمت های ابف ، ب ، پ )

17 - در شیمی، PH محلول نشان دهنده درجه اسیدی بودن آن است. محدوده PH 0 تا 14 است. یک محلول با 7=PH محلول خنثی نامیده میشود. اگر PH محلول از 7 کوچکتر باشد، محلول اسیدی است و اگر بزرگتر از 7 باشد، بازی است. اسکرپتی بنویسید که PH محلول را از کاربر بگیرد و به کاربر بگوید که محلول موردنظر اسیدی، بازی یا خنثی است. اگر کاربر یک عدد غیر معتبر بعنوان PH محلول وارد کرد، برنامه پیام اخطار می دهد.

18 - برنامه ای بنویسید که ابتدا یک ماتریس مربعی دلخواه که درایه های آن در فایل متنی با آدرس matrix.txt  ذخیره شده است را از روی هارد کامپیوتر بخواند. سپس با استفاده از حلقه while ( استفاده از حلقه for نمره ای ندارد)، مجموع اعضای روی قطر اصلی ماتریس را محاسبه و چاپ کند.

19 - دستوراتی بنویسید که معادله دیفرانسیل زیر را با شرایط داده شده در بازه [0,1] حل کند.

\[(1+x)^{2}y"+7xy'+5y=10 \;\;\; y(0)=1\;,\;y'(0)=0\]

20 - دستوراتی بنویسید که نمودار تابع زیر را در فاصله داده شده در یک صفحه گرافیکی رسم کند و برای نمودار عنوان مناسب و محورهای مختصات را نام گذاری کند.

\[f(x,y)=\left\{\begin{matrix}\frac{sin(x^{2}+y^{2})}{x^{2}+y^{2}}\;\;\;\;\;\; x=y\neq 0 \\1 \;\;\;\;\;\; x=y=0\end{matrix}\right.\]

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 - برنامه ای بنویسید که ماتریس دلخواهی را از کاربر گرفته و تعداد درایه های زوج و فرد آن را به عنوان خروجی بدهد. 

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

39 -

40 -

41 -

42 -

43 - 

44 - برنامه ای بنویسید که تصویر ماهواره ای با سه باند را از کاربر گرفته 

45 - تابعی بنویسید که شعاع دایره را به عنوان ورودی گرفته ، محیط و مساحت دایره را به عنوان خروجی بدهد.

46 - برنامه ای بنویسید که طول سه ضلع یک مثلث را گرفته ، اگر آن مثلث قائم الزاویه است مساحت آن و در غیر این صورت محیط آن را محاسبه کند.

47 - برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت دریافت نماید و مجموع مقسوم علیه های اول آن را نمایش دهد.

48 - برنامه ای بنویسید که یک آرایه از اعداد صحیح را دریافت نماید و اعداد اول درون آرایه را نشان دهد.

49 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس مربعی را خوانده ، ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی آن را نمایش دهد.

50 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس مربع را خوانده مشخص نماید که ماتریس وارون پذیر است یا نه.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H