| متلب خونه |

MATLABKhooneh

تکلیف معادلات با مشتق های جزئی PDE ( کد Mat0092 )

1 - یک ناحیه مربعی به اضلاع ۱ متر داریم. اضلاع فلزی هستند و ضلع سمت راست دارای ولتاژی به صورت

\[1.5cos(\frac{(m+1)\pi y}{m+2})\]

است و بقیه اضلاع به ولتاژ صفر ولت متصل شده اند. قصد داریم مقادیر ولتاژ را در نقاط مختلف به کمک MATLAB به دست بیاوریم. دقت شود m برابر با رقم راست شماره دانشجویی شما است )

 

2 - حل معادله حرارت

در این قسمت قصد داریم معادله حرارت را به کمک MATLAB حل کنیم. فرض کنید که میله ای به طول L داریم. ابتدای میله در مکان 0 = x و در دمای 0 درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شده است و انتهای میله در دمای 25 درجه. میخواهیم دمای میله را در نقاط مختلف و لحظات متفاوت به دست آوریم.

\[\frac{1}{p^{2}} \frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\]

در معادله حرارت ضریب برابر 100 در نظر گرفته می شود  p=0.1

شرایط اولیه را به صورت مقابل در نظر بگیرید.

\[u(x,0)= \frac {2x}{1+x^{2}}\]

شرایط مرزی را به صورت مقابل در نظر بگیرید.

\[u(0,t)=0 \;\;\; \;\; u(L,t)=35\]

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف درس معادلات دیفرانسیل و برنامه نویسی متلب MATLAB لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

Designed By M A T L A B K H O O N E H