matlabkhooneh

تکالیف آزمایشگاه ریز پردازنده ( کد Ele0017 )

1 - راه‌اندازی نمایشگر LCD کاراکتری و آشنایی با نحوه برنامه‌ نویسی آن‌ است.

در‌ این‌ آزمایش‌ یک‌ عدد‌ نمایشگر ‌LCD کاراکتری‌ از‌ نـــوع ‌2 × 16 (دارای‌2 ردیف‌ و ‌16 ستون) استفاده‌ می‌ شود.

برنامه‌ را‌ طوری‌ تغییر‌ دهید‌ که‌ در‌ خط‌ اول‌ پیام‌‌ (UUT‌) و‌ در‌ خط‌ دوم‌ پیام‌ ( ir.ac.uut.www‌) نمایش‌ داده‌ شود.

برنامه را طوری تغییر دهید که متن پیام‌ های هر خط، در وسط خط نمایش داده شود.

برنامه را طوری تغییر دهید که متن پیام‌ها بر روی نمایشگر بصورت چشمک زن نمایش داده شود.

2 - مداری طراحی کنید که عددی چهار بیتی از ورودی گرفته و خروجی آن تنها در صورتی که عدد ورودی مضربی از 3 باشد فعال شود.

3 - با استفاده از یک جمع کننده چهاربیتی و گیت های منطقی مقایسه کننده 4 بیتی طراحی کنید.

4 - با استفاده از دو آی سی BCD ( مانند 7447 و 7448 ) و Atmega16  برنامه ای بنویسید که دو 7Segment را همزمان نشان دهد که رقم دهگان یکی بیتشر باشد ( فقط مجاز به استفاده از 5 خروجی هستید )

5 - روشن و خاموش کردن LED توسط میکروکنترلر

6 - تشکیل شمارنده باینری توسط میکروکنترلر بر روی 4 عدد LED

7 - اسکن کلیدهای پوش و کشویی

8 - رقص نور

9 - نمایش اعداد بر روی 7Segment

10 - شمارنده توسط 7Segment

11 - نمایش اعداد و حروف بر روی نمایشگر HEX

12 - شمارنده اعداد و حروف با استفاده از نمایشگر HEX

13 - نمایش اطلاعات بر رروی نمایشگر DOTMATRIX

14 - تابلو روان توسط نمایشگر DOTMATRIX

15 - نمایش داده بر روی نمایشگر LCD کاراکتری

16 - تابلو روان توسط LCD  کاراکتری

17 - نمایش اطلاعات بر روی نمایشگر LCD گرافیکی

18 - اسکن کی پد

19 - ساعت دیجیتال

20 - دماسنج

21 - فرکانس متر دیجیتال

22 - راه اندازی موتور پله ای به صورت پله کامل

23 - راه اندازی موتور DC

24 - راه اندازی موتور DC با استفاده از PWM

25 - رطوبت سنج

26 - دماسنج توسط NTC

27 - کنترل نور به کمک سنسور CDS

28 - ارتباط با حافظه EEPROM خارجی

29 - ارتباط SD/MMC به کمک RS-232

30 - ساعت جهانی RTC

31 - تبادل داده با  RF-Tranciever و کنترل

32 - ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت USB

33 - ارسال دیتا به کمک ریموت به بلوک IR-Reciever

34 - ارتباط با تلفن از طریق DTMF

35 - پروگرام میکرو از طریق BOOTLOADER

36 - کد و شبیه سازی پروتئوس یک میکروکنترلر را به گونه ای طراحی کنید که عملکرد یک چراغ راهنمایی را پیاده سازی کند.

37 - کد و شبیه ساز یک میکروکنترلر را به گونه ای طراحی کنید که نام شما را روی یک LCD به صورت چشمک زن نمایش دهد.

38 - کد نویسی یک چراغ راهنمایی ( چهار راه با دو چراغ راهنمایی رانندگی ). این کدنویسی را در نرم افزار پروتئوس Proteus بر روی یک AVR شبیه سازی نمایید. به جای هر رنگ از هریک از چراغ راهنمایی می توانید از  LED استفاد ه کنید. ( در کل 6 عدد LED )

39 - برنامه ای بنویسید که وضعیت دو کلید فشاری UP و Down را بررسی نماید و مقدار عددی نمایشگر تک رقمی نوع آند مشترک را فزایش یا کاهش دهد.

40 - برنامه ای بنویسید که عملکرد یک دیکدر 3 به 8 را شبیه سازی کند.(با پایه فعال ساز)(استفاده از جدول درستی و شماتیک مدار) به شماره دانشجویی فرد ختم شود.

41 - برنامه ای بنویسید که عملکرد یک مالتی پلکسر 4 به 1 را با پایه فعال ساز شبیه سازی کند.(استفاده از جدول درستی و شماتیک مدار) به شماره دانشجویی زوج ختم شود

42 - برنامه ای بنویسید که به ازای زدن یک کلید فشاری یک شمارنده که با استفاده از دو 7seg پیاده سازی شده است تا عدد 99 شمارش نماید .پایه های g…b.a تنها به یک پورت وصل شده اند.

43 - مدار گیت های منطقی AND , OR , NOT , NAND , NOR , XOR , XNOR را با استفاده از ترانزیستور در پروتئوس Proteus مدل کنید.

44 - با استفاده از یک lcd و یک led ، اعداد یک تا 100 به ترتیب روی نمایشگر lcd نمایش داده شود ، هر عددی که نمایش داده می شود در صورتی که عدد اول باشد led روشن شود.

45 -

46 - چراغ راهنمایی طراحی کنید که به ترتیب 40 ثانیه قرمز ، 40 ثانیه زرد ، 40 ثانیه سبز روشن شود و مجددا این سیکل تکرار شود. سون سگمنت را طوری طراحی کنید که شمارش 40 ثانیه را نمایش دهد. ( کدویژن و پروتئوس )

47 - پیاده سازی شمارنده از 0 تا 9999  با استفاده از 4 سون سگمنت به صورت گردشی.

48 - پیاده سازی نام و شماره دانشجویی خود بر روی LCDکاراکتری و شیفت آن ( اسم از ابتدای سطر پر شود )

49 - پیاده سازی جمع کننده 2 بیتی و نمایش حاصل بر روی 7Segment .

50 - اتصال صفحه کلید ماتریسی به میکرو و نمایش اعداد فشرده شده بر روی LCD.

| جهت سفارش پروژه و تکلیف مدارمنطقی و دیجیتال لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف مدار منطقی ( جدول کارنو ) ( کد Digi0006 )

1 - متمم تابع زیر کدام است؟

\[f(x,y,z)=\sum m(1,4,7)\]

2 - ساده شده ی تابع زیر کدام است؟

\[f(x,y,z)=\sum m(3,4,6,7)\]

3 - ساده شده F=f1+f2 را به صورت ماکسترم ها بنویسید.

\[f_{1}(x,y,z)=\prod (2,4,7)\]

\[f_{1}(x,y,z)=\prod (3,5)\]

5 - معادل عدد 4(22.3) را در مبنای 10 بنویسید.

6 - معادل عدد 2(1101.110) را در مبنای 8 بنویسید.

7 - معادل عدد 8(47.61) را در مبنای 16 بنویسید.

8 - معادل عدد 10(197) را به صورت BCD بنویسید.

9 - معادل عدد 10(256.192) را در مبنای 5 بنویسید.

10 - در معادله  8(144) = *(121) مقدار * را بدست آورید.

11 - در سیستم نمایش اعداد اندازه - علامت معادل دهدهی عدد 2(1000110) را به دست آورید.

12 - با فرض x=1000011 و y=1010100 حاصل تفریق x-y را با استفاده از روش متمم 2 بدست آورید.

13 - حاصل جمع دو عدد 10000100 و 01110110  را بدست آورید.

14 - فرض کنید می خواهیم پیام 0001110 را توسط یک سیستم مخابراتی ارسال کنیم. در هر یک از حالت های زیر عنوان نمایید برای این که مقصد بتواند پیام را به درستی دریافت بکند، فرستنده چه پیامی را باید ارسال کند؟

الف- فرستنده و گیرنده بر اساس الگوریتم تشخیص خطای توازن زوج طراحی شده اند.

ب- فرستنده و گیرنده بر اساس الگوریتم تشخیص خطای توازن فرد طراحی شده اند.

15 - دو عدد 250 و 32 را در قالب 16 بیتی با یکدیگر جمع و تفریق کنید. (250-32 و 32-250 و 250+32 )

16 - لطفا اعداد زیر را از مبنای 2 به  10ببرید. ( راه حل انجام کار به طور کامل شرح و بیان شود )

10010101 - 111010010 - 100010110 - 110100111

17 - اعداد زیر را از مبنای 10 به 16 تبدیل کنید.

13569 - 159632 - 14635 - 9875

18 - جمع دو عدد F156BA را با CABED انجام دهید.

19 - دو عدد 10000111 را با 11110010 جمع کنید.

20 - لطفا گیت های زیر را به طور دقیق و خوانا رسم کنید.

(A OR B) AND ( A AND B)

(A AND B) OR (C AND D)

(A XOR B) NAND (A NOR C)

A XNOR (C OR D)

21 - توابع زیر را با استفاده از قوانین جبر بول و دمرگان ساده سازی نموده و مدار منطقی آن ها را رسم نمایید.

\[F=\bar{A}B+A \bar{B}+AB\]

\[F=\bar{A} \bar{C}+AB \bar{C}\]

\[F=\bar{A} \bar{B} \bar{C}+\bar{A} \bar{B} C+ \bar{A} B +A \bar{B}\bar{C}\]

\[F=\bar{A} \bar{B} \bar{C}+\bar{A} \bar{B} C+ A\bar{B} \bar{C} +A \bar{B}C\]
\[F=A\bar{C}+B\bar{C}+\bar{A}B+\bar{A}\bar{B}\]

22 - تابع زر را با استفاده از یک دیکدر 4*2 پیاده سازی کنید.

\[F(A,B,C)=\sum m(2,4,7)\]

23 - عدد دهدهی -13 را به عدد 8 بیتی دودویی با نمایش مکمل دو تبدیل نمایید.

24 - مقدار عملیات جبری زیر را محاسبه و حاصل را به صورت مکمل دو هشت بیتی نمایش دهید.

\[10001010-00110111=?\]

25 - عدد 21.25 در مبنای دهدهی را به عدد دودویی متناظر بر اساس استاندارد ممیز شناور IEEE754 تبدیل نمایید.

26 - عدد 97 را به مبنای دو ببرید.

27 - روال طراحی با استفاده از گیت NAND را به طور کامل توضیح دهید.

28 - فقط با استفاده از گیت NAND تابع گیت XOR را پیاده سازی و در نرم افزار پروتئوس  Proteus مدل کنید.

29 - تابع زیر را فقط با استفاده از گیت NAND پیاده سازی کنید و جدول درستی آن را بررسی کنید.

\[F(A,B,C,D)=\sum m(0,1,4,5,8,9,10,12,13,14)\]

30 - با استفاده از آی سی های 7404 و 7408 یک دیکدر 2 به 4 طراحی کنید.

31 - با استفاده از  آی سی 7400 یک انکدر 4 به 2 طراحی کنید.

32 - با استفاده از آی سی 7400 یک مالتی پلکسر 2 به  1 طراحی کنید.

33 - ب استفاده از آی سی 7400 یک دی مالتی پاکسر 1 به 4 طراحی کنیم.

34 - با استفاده از یک انتخاب کننده داده 4 به 1 تابع زیر را طذاحی کنید.

\[ F(A,B,C)=\sum (0,2,4,5)\]

35 - با استفاده ازفقط دروازه های NAND تابع دروازه XOR را پیاده سازی کنید و صحت جدول درستی آن را بررسی کنید.

36 - تابع زیر را فقط با استفاده از دروازه NAND پیاده سازی کنید و جدول درستی مدار را به ازای ورودی های A, B, C , D بررسی کنید.

\[ F(A,B,C,D)=\sum (0,1,2,4,5,8,9,10,12,13,14)\]

37 - دلیل تبدیل مدارهای دارای AND و OR و NOT به مدارهایی که فقط شامل NAND هستند چیست؟

38 - برای رای گیری در یک هیئت 4 نفره ( A , B , C , D ) هر شخص رای خود را توسط یک کلید صادر می کند. اگر رای نفر A معادل دو رای باشد ، مداری طراحی کنید که هرگاه اکثریت آرا حاصل شد یک چراغ روشن شود ( چراغ ها با یک منطقی روشن و با صفر منطقی خاموش می باشند. )

الف ) جدول درستی مدار را به دست آورید

ب ) تابع خروجی را ساده کنید

39 - با استفاده از تراشه های 7400 ( حاوی چهار دروازه NAND دو ورودی ) و 7486 ( حاوی چهار دروازه XOR دو ورودی ) یک تمام جمع کننده طراحی نمایید.

40 - با استفاده از آی سی های 7400 و 7486 یک جمع کننده 4 بیتی طراحی کنید.

41 - یک مدار ترتیبی طراحی کنید که ورودی

42 - با استفاده از Full Adder دو عدد زیر را با هم جمع کنید و نمودار آن را پیاده سازی کنید.    011 + 101

43 - تابع زیر را در جدول کارنو بیابید و سپس نمودار آن را رسم کنید.

F=AB+A'C'+B'C+AC

44 -

45 -

46 -

47 -

48 -

49 -

50 -

| جهت سفارش پروژه و تکلیف مدارمنطقی و دیجیتال لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پیاده سازی مقایسه گر با استفاده از تمام جمع کننده 42283 ( کد Ele0016 )

1 - می دانیم آی سی 74283 یک آی سی جمع کننده Full Adder چهار بیتی است. با استفاد ازاین آی سی و گیت های مورد نیاز یک مقایسه کننده چهاربیتی ( یک بیتی ، دو بیتی ، سه بیتی و چهر بیتی ) طراحی کرده و پس از تحلیل آن را در پروتئوس Proteus شبیه سازی کنید.

2 - یک مقایسه کننده برای مقایسه دو بیت A و B در پروتئوس Proteus شبیه سازی کنید به طوری که اگر A بزرگتر بود یک LED به رنگ آبی روشن شود ، اگر B بزرگتر بود یک LED به رنگ سبز روشن شود و اگر برابر بودند سه LED قرمز روشن شوند.

3 - با استفاده از یک آی سی 74195 یک شیفت رجیستر در پروتئوس Proteus طراحی کنید. برای نمایش وضعیت کارکرد آی سی  می توانید از LED یا سون سگمنت استفاده کنید.

4 - با استفاده از JKFF یک شمارنده سنکرون و یک شماره آسنکرون سه بیتی صعودی در پروتئوس Proteus طراحی کنید و خروجی شمارش را روی سون سگمنت نمایش دهید.

5 - با استفاده از IC های 7408 و 7404 و 7486 یک مقایسه کننده تک بیتی پیاده سازی کنید و عملکرد آن را بررسی کنید.

6 - با استفاده از IC 7485  مداری طراحی کنید که دو عدد چهاربیتی A و B را از ورودی دریافت و با یکدیگر مقایسه کند. سپس با استفاده از IC 7485 یک مقایسه کننده 8 بیتی طراحی کنید.

7 - با استفاده از IC 74138 یک دیکدر  8*3 طراحی کنید.

8 - با استفاده از آی سی های 7408 و 7404 عملکرد دیکدر 4*2 را مدل سازی کنید.

9 - با استفاده از آی سی های 7447 و 7448 و 7segment مناسب مبدل BCD را پیاده سازی کنید.

10 - مدارهای مالتی پلکسر 1*2 ، 1*4 ، 1*8 و 1*16 را پیاده سازی کنید.

11 - با استفاده از IC 74151 یک مالتی پلکسر 1*8 پیاده سازی کنید.

12 -

13 - برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و نام خانوادگی به صورت زیر بر روی LCD نمایش داده سود که با قرار دادن یک یا دو کلید بر روی یکی از پورت ها در یک وضعیت نام خانوادگی از سمت چپ به راست حرکت کرده و در حالت دیگر شماره دانشجویی از سمت راست به چپ حرکت کند . به جای کلید می توان از Logic State استفاده کنید.

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

 

 

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

تکالیف مدار منطقی ( کد Dig0001 )

1 )  Convert :

a ) (135.375)10=(  ?  )2

b ) (28.03125)10=(  ?  )2

c ) (101011.0011)2=(  ?  )10

d ) (111000111.010111)2=(  ?  )10

e ) (1100011101.0010111)2=(  ?  )16

f ) (1000111101.0110011)2=(  ?  )8

g ) (35.125)10=(  ?  )8

h ) (105.015625)10=(  ?  )16

2 ) Calculate the results by 1's complement representationof numbers:

a ) (-14.375)10+(-0.25)10=(  ?  )2

b ) (-5.75)10+(11.25)10=(  ?  )2

c ) (1.125)10-(10.375)10=(  ?  )2

d ) (-15.25)10+(-21.375)10=(  ?  )2

3 ) Calculate the results by 2's Compllement representationof numbers:

a ) (-14.75)10+(-1.25)10=(  ?  )2

b ) (-15.75)10+(11.125)10​​​​​​​=(  ?  )2

c ) (11.125)10-(10.375)10​​​​​​​=(  ?  )2

d ) (-13.25)10+(-13.25)10​​​​​​​=(  ?  )2

4 ) Calculate the Hamming Code for the following main data:

a ) Main data : 1010

b ) Main data : 11001100

c ) Main data : 11111111111111

5 ) Extract the Correct main data in the following Hamming Codes:

a ) Hamming code : 1010101

b ) Hamming code : 1111101

c ) Hamming code : 1111111001

d ) Hamming code : 10000011000001

6 - با استفاده از شمارنده و فلیپ فلاپ یک کرنومتر ( شمارنده ثانیه و دقیقه ) طراحی کنید. ( مدار طراحی شده باید دارای 4 نمایشگر برای نشان دادن ثانیه و دقیقه باش. محدودیت شمارش تا 60 نیز حتما رعایت شود )

7- با استفاه از فلیپ فلاپ T یک شمارنده از صفر تا 9999 طراحی و پیاده سازی کنید.

8 - مداری طراحی کنید که ضرب دو عدد 2 رقمی باینری را انجام دهد.

9 - مداری طراحی کنید که کد افزودنی 3 را به BCD تبدیل کند.

10 - با استفاده از دیکدر 3 به 8 یک دیکدر 5 به 32 طراحی کنید.

11 - الف ) متمم توابع زیر را با استفاده از دیکدر رسم کنید.

ب ) توابع زیر را با استفاده از مالتی پلکسر رسم کنید.

ج ) توابع زیر را با دو گیت NAND و NOR پیاده سازی کنید.

\[F(A,B,C,D)=A'BC+AB'C+BCD'+AC'D\\F(x,y,z)=xy'+x'yz+yz \]

12 - توابع زیر را با استفاده از قوانین جبر بول تا حد امکان ساده کنید.

\[ \begin{matrix} F_{1}=(\overline{x}+y)\otimes (x+\overline{y})\\ F_{2}=\overline{\left [ (\overline{A}B(\overline{C}D+\overline{D}))+B(A+\overline{A}CD) \right ]}\\ F_{3}=(x+\overline{y})\odot (\overline{z}+y))\\F_{4}=\overline{(y(x+z)+\overline{x}z)}.\overline{zy}\end{matrix}\]

13 - یک تابع سوئیچینگ سه متغییره حاوی حداقل 3 عبارت سوئیچینگ ارائه دهید که جدول درستی ای به شکل زیر داشته باشد. ( جدول درستی تابع خود را نیز رسم کنید )

14 - توابع زیر را به صورت ضرب ماکسترمم ها بنویسید.

\[ \begin{matrix}F(A,B,C)=0\\F(A,B,C,D)=\overline{A}(\overline{B}+D)+AC\overline{D}\end{matrix}\]

15 - توابع زیر را به صورت جمع مینترم ها بنویسید.

\[ \begin{matrix}F(A,B,C,D)=\overline{B}D+\overline{A}D+BD+ABC\\F(A,B,C,D,E)=\Pi M(3,5,7)\end{matrix}\]

 16 - توابع بولی زیر را به صورت ضرب حاصل جمع ها POS و جمع حاصل ضرب ها SOP ساده کنید.

\[ \begin{matrix}F_{1}(A,B,C,D)=\Pi (0,1,6,8,11,12)d(3,7,14,15) \\F_{2}(A,B,C,D,E)=\overline{AB}C\overline{E}+\overline{BCDE}+\overline{ABD}+\overline{A}BD\end{matrix}\]

17 - معادل ترانزیستوری CMOS را برای عبارت زیر رسم کنید.

\[ F(A,B,C,D)=\overline{A(B+CD})\]

18 - نشان دهید تابع زیر را می توان تنها با یگ گیت OR , NOT و XOR ساخت.

\[ F(x,y,z)=(\bar{x}+\bar{y})(x\odot z)+(x+y)(xy)\]

19 - مدار منطقی نشان داده شده در شکل را به فرم های NAND-NAND و OR-NAND رسم کنید. ( ذکر مراحل الزامی است )

20 - فرض کنید میخواهیم سیستمی برای بررسی خرابی یک خودرو طراحی کنیم. این سیستم با اتصال به کامپیوتر مرکزی ماشین، می تواند همه ی اطلاعات مربوط به بخش های مختلف ماشین را دریافت و تحلیل کند. حداقل 4 پارامتر برای بررسی سلامت ماشین ذکر کنید و شیوه ی تحلیل آن ها رابیان کنید. دقت داشته باشید که تأثیر این پارامترها بر یکدیگر را نیز در نظر بگیرید. ( برای مثال، کمبود روغن موتور به منزله ی عدم سلامت موتور است، در صورتی که کمبود روغن ترمز، ربطی به سلامت موتور ندارد )

تابع منطقی مربوط به این سیستم را بر اساس پارامترهای خودبنویسید و مدار آن را با کمترین تعداد گیت دو-ورودی رسم کنید.

21 - اعداد زیر را به صورت (نمایش مکانی) و ( نمایش چند جمله ای) در مبنای خواسته شده نمایش دهید.

\[ \begin{matrix}a)\;\;(253.6)_{8} \\b)\;\; (3EA.4)_{16}\\c)\;\; 1\times 3^4+ 1\times 3^1+ 1\times 3^{-1}+ 2\times 3^{-3}\end{matrix}\]

22 - تبدیل مبناهای زیر را انجام دهید.(در موارد ذکر نشده مجاز به استفاده از روش دلخواه هستید)

\[ \begin{matrix}a)\;\;(1011.1100)_{2}=(?)_{8} \\b)\;\; (12012)_{3}=(?)_{5}\\c)\;\; (B2DA.87)_{16}=(?)_{8}\end{matrix}\]

23 - در هر مورد باتوجه به مبنا مشخص شده، محاسبات را انجام دهید (تنها جواب نهایی قابل قبول نیست)

\[ \begin{matrix}a)\;\;(10111)_{2}*(1010)_{2} \\b)\;\; (64)_{8}*(45)_{8}\\c)\;\; (5C2A)_{16}*(71D0)_{16}\end{matrix}\]

24 - کدام یک از اعداد زیر در مبنای 8 خاتمه پذیر هستند.

\[ (0.65)_{10}\;\;,\;\;(0.375)_{10}\;\;,\;\;(0.3)_{10}\]

25 - جمع های زیر را در سیستم متمم2 و با شرایط خواسته شده انجام دهید و وضعیت سر ریز را مشخص کنید. ( 4 بیتی ، 6 بیتی و 8 بیتی )

\[ \begin{matrix} a)\;\;1001+0111\\b)\;\; 0110+0101\\c)\;\;21+11\\d)\;\; (-14)+(-32)\\ e)\;\; 10110110+11011001\end{matrix}\]

26 - با متمم مبنای کاهش یافته برای مبنای خواسته شده محاسبه کنید.  ( متمم 1 و متمم 8 )

\[ \begin{matrix} a)\;\;(11010100)_{2}\\b)\;\; (62574)_{10}\end{matrix}\]

27 - اعداد زیر را به کد BCD تبدیل کنید.

\[ \begin{matrix} a)\;\;(37)_{10}\\b)\;\; (48291)_{10}\end{matrix}\]

28 - عدد زیر را در قالب ممیز شناور بنویسید در صورتی که m=20 و e=6 باشد.

\[ N=-(1011111.100001010001111011)_{2}\]

29 -

30 -

جهت سفارش پروژه و تکلیف آزمایشگاه دیجیتال ( مدارمنطقی ) و مدل سازی مدارهای منطقی در نرم افزار پروتئوس Proteus لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

پرداخت آنلاین
Designed By M A T L A B K H O O N E H