matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - مختصات دکارتی ( کد Mat0072 )

1 - به پرسش های زیر در مورد آرایه Aپاسخ دهید.

\[A=\begin{bmatrix} 1.1 &-3.2 &3.4 &0.6 \\ 0.6&1.1 &-0.5 &3.1 \\ 1.3& 0.6& 5.5& 0.0 \end{bmatrix}\]

الف ) اندازه A و تعداد اجزاء آن چیست؟

ب ) مقدار A(2,3) و A(3,2) چقدر است؟

ج ) کدام درایه ها مقدار 0.6 دارند ؟

2 - انداره آرایه های زیر را تعیین کنید.

a)u=[10 20 30];            b)v=[-1;20;3];            c)w=[1 0 -9;2 -2 0;1 2 3]

d)x=0:3:10            f)y=15:-2:5;                  e)z=[-4.1 2.0 ;3.6 -6.0;1.5 -2.3];

3 - آرایه Array که به صورت زیر تعریف شده است را در نظر گرفته و محتوای زیر آرایه های خواسته شده را  تعیین کنید.

\[Array=\begin{bmatrix} 1.8 &3.2 &-3.3 &0.6 &-6.4 \\ 0.9&-2.2 & 0.2 & 3.1 &5.0 \\ 5.3&1.6 & 4.5 &6.0 &8.2 \\ -7.8& 2.0 & 9.1& -1.3& -2.3 \end{bmatrix}\]

a)a=Array(2,:)                b)b=Array(:,end)             c)c=Array(1:2,2:end)

d)d=Array(1:2:end,1:2:end)                f)e=Array(3:4,4:end)                e)f=Array(1:3,2:4)

4 - فرض کنید a, b , c ,d به صورت زیر تعریف شده باشند.

\[a=\begin{bmatrix} 2 &1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \;\;\;\; b=\begin{bmatrix} 0 & -1\\ 3& 1 \end{bmatrix} \;\;\;\; c=\begin{bmatrix} 1\\ 2 \end{bmatrix}\;\;\;\; d=-3\]

مقادیر خواسته شده را در صورت امکان پذیری محاسبه و در غیر این صورت علت غیر مجاز بودن عملیات خواسته شده را ذکر کنید.

a)result=a.*c          b)result=a*c              c)result=a.*b

d)a*b                     f)result=c*b              g)result=a*d

h)result=d*a           i)result=a.*d             j)result=a+b

k)result=a*c-c         l)result=a/d+a/b       m)result=a^b

n)result=b./a          o)result=b\a              p)result=b.\a

q)result=a/c            r)result=a./c             s)result=a^b

t)result=a.^b          u)result=a^2*c         v)result=a.^b+a*d

5 - فاصله بین دو نقطه با مختصات (x1,y1,z1) و (x2,y2,z2) در مختصات دکارتی با رابطه زیر محاسبه می شود.

\[d=\sqrt{(x_{1}-x_{2})^{2}+(y_{1}-y_{2})^{2}+(z_{1}-z_{2})^{2}}\]

برنامه ای بنویسید که ابتدا مختصات دو نقطه را از کاربر گرفته ، فاصله بین آن ها را محاسبه ودر پنجره فرمان با دو رقم اعشار چاپ کند.

6 - برنامه ای بنویسید که درایه های دو بردار u و v را از کاربر دریافت کرده و به کمک روابط زیر زاویه بین آن ها را حساب کند. سپس نتیجه را بر حسب درجه با یک رقم اعشار در یک فایل متنی چاپ کند.

\[u\cdot v=\left | \overrightarrow{u} \right |\left | \overrightarrow{v} \right | cos(\theta) \;\;\;\; \;\; u\cdot v= a_{1}a_{2}+b_{1}b_{2}+c_{1}c_{2}\]

\[\left | \overrightarrow{u} \right |=\sqrt{a_{1}^{2}+b_{1}^{2}+c_{1}^{2}} \;\;\;\;\; \left | \overrightarrow{v} \right |=\sqrt{a_{2}^{2}+b_{2}^{2}+c_{2}^{2}}\]

7 - یک برنامه متلب بنویسید که مقدار x را از کاربر دریافت کرده اگر x<1 بود ، تابع y=ln(1/x-1) را محاسبه کرده و نتیجه را با سه رقم اعشار در پنجره فرمان چاپ کند. در غیر این صورت پیام خطای مناسبی در پنجره نمایش دهد.

8 - برنامه ای بنویسید که تابع y(t) زیر را به ازای ورودی t بین [9,9-]  و در بازه های 0.1 رسم کنید.

\[y(t)=\left\{\begin{matrix} -3t^{2}+5 & \;\;\;\; t\geq 0\\ t^{3}+1& \;\;\;\; t< t \end{matrix}\right.\]

9 -  توابع f1 و f2 را در محدوده 2pi تا 2pi- بر روی یک نمودار رسم کنید. توجه کنید f1 با خط توپر آبی و f2 با خط چین قرمز رسم شده و نمودار حاوی legend و label مناسب باشد.

\[f_{1}(x)=sin(x)\;\;\;\;\;\;\; f_{2}(x)=cos(2x)\]

10 - تابع f و مشتق آن را در محدوده [20 0]  در یک نمودار با title و  label مناسب و با استایل خط و رنگ متفاوت رسم کنید.

\[f(x)=2e^{-2x}+0.5e^{-0.1x}\;\;\;\;\;\; f'(x)=-4e^{-2x}-0.05e^{-0.1x}\]

11 - اگر یک توپ ساکن ار ازتفاع h0 با سرعت اولیه Vرها شود، موقعیت و ارتفاع توپ به کمک روابط زیر محاسبه می شوند.

\[h(t)=\frac{1}{2}gt^{2}+V_{0}t+h_{0}\;\;\;\;\;\;V(t)=gt+V_{0}\]

که در آن g شتاب گرانش زمین و مقدار آن 9.81 است. یک برنامه متلب بنویسید که ارتفاع و سرعت اولیه را از کاربر دریافت کرده و نمودار ارتفاع و سرعت را بر حسب زمان در بازه [10 0]  ثانیه رسم کند. برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.

12 - ولتاژ یک مقاومت با جریان آن از طریق قانون اهم مرتبط بوده و به صورت V=IR محاسبه می شود. از طرفی توان مصرفی نیز با معادله P=VI داده می شود. یک برنامه متلب بنویسید که به ازای R=1000 اهم و ولتاژ در محدوده 1 تا 200 ولت توان مصرفی را برحسب ولتاژ رسم کند.برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.

13 -  نیروی فنر با رابطه F=kx داده می شود که در آن k ثابت فنر و x جابجایی می باشد. انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر فشرده شده با معادله زیر محاسبه می شود. برای یک فنر با ثابت k=500 N/m نیرو و انرژی ذخیره شده برای جابجایی [2 , 0 ] متر را در یک نمودار رسم کنید. برای نمودار مذکور title و  label های مناسب استفاده کند.

\[E=\frac{1}{2}kx^{2}\]

14 - یک برنامه متلب بنویسید که منحنی زیر را در محدوده داده شده با title و label مناسب رسم کند.

\[\begin{matrix} x=e^{-\frac{t}{10}}\;\; sin(5t)\\ y=e^{-\frac{t}{10}}\;\; cos(5t)\\ z=t \end{matrix}\;\;\;\;\;\; -10\leq t\leq 10\]

15 - برنامه ای بنویسید که منحنی های زیر را در محدوده داده شده به ظور همزمان در یک نمودار با title و label مناسب رسم کند. توجه کنید که در نمودار حاصله ، منحنی اول با خط توپر آبی رنگ و منحنی دوم با خط مشکی و نشانه های مربعی به همراه legend مناسب نمایش داده شود.

\[\begin{matrix} x=sin(t)cos(10t)\\ y=sin(t)sin(10t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\;\;\;\;\;\;\;\begin{matrix} x=sin(t)cos(12t)\\ y=sin(t)sin(12t)\\ z=cos(t) \end{matrix}\;\;\;\;\; 0\leq t\leq \pi\]

16 - برنامه ای بنویسید که تابع زیر را در محدوده داده شده در یک نمودار با title و label مناسب رسم کند.

\[Z=\frac{1}{e^{\sqrt{x^{2}+\frac{(x-y)^{2}}{2}}}}\;\;\;\;\;\; -3\leq x,y\leq 3\]

17 - پس از اجرای دستور زیر در متلب، مقدار a چند بار نمایش داده می شود؟ توضیح دهید.

18 - برنامه ای بنویسید که معادله دیفرانسیل زیر را به صورت عددی حل کند.

\[\ddot{x}+2\dot{x}+4x^{2}=0 \;\;\;\;\; x(0)=1 \;\;\;\; \dot{x}(0)=0\]

19 - برنامه ای بنویسید که انتگرال زیر را به صورت عددی حل کند.

\[\int_{0}^{1}cos(x)\sqrt{x}\;\;dx\]

20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H