matlabkhooneh

تکالیف متلب MATLAB - لاپلاس (کد Mat0041 )

1- تبدیل لاپلاس توابع زیر را بدست آورید.

\[f(t)=7t^{3}cos(5t+60)\]

\[f(t)=-3cos(5t)\]

\[f(t)=5e^{-3t}cos(t-45)\]

\[f(t)=tsin(7t)\]
 

2 - لاپلاس معکوس توابع زیر را بدست آورید.

\[F(s)=\frac{s}{s(s+2)(s+6)}\]

\[F(s)=\frac{1}{s^{2}(s+5)}\]

\[F(s)=\frac{3s+1}{(s^{2}+2s+9)}\]

\[F(s)=\frac{s-25}{s(s^{2}+3s+20)}\]

3 - مشتقات اول و دوم توابع زیر را با استفاده از ریاضیات سیمبلیک متلب محاسبه کنید.

\[x^{5}-8x^{4}+5x^{3}-7x^{2}-9\]

\[(x^{3}+3x^{2}-8)(x^{2}+21)\]

\[(x^{5}-8x^{4}+5x^{3}-7x^{2})^{2}\]

4 - انتگرال توابع زیر را بیابید.

\[\int \sqrt{x}cos(x)\]

\[\int x^{2/3}sin(2x)\]

\[\int_{0.2}^{2.8}xsin(x)dx\]

5 - معادله دیفرانسیل زیر داده شده است.

\[\frac{d^{2}x}{d^{t2}}+12\frac{dx}{dt}+15x=35\]

با استفاده از متلب مطلوب است 

الف - محاسبه x(t) زمانی که تمام شرایط اولیه صفر باشد.

ب - محاسبه x(t) زمانی که x(0)=0 و x'(0)=1 باشد.

6 - ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻻپلاس، ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺟﺰئی زﯾﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و ﻧﻤﻮدار ﺟﻮاب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار متلب در زمان  t = 5 رسم کنید.

\[\begin{matrix} \frac{\partial u}{\partial t}= \frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}},0 <x<54,t>0,\\ u(0,t)=u(4,t)=0,\\ u(x,0)=4sin(\pi x). \end{matrix}\]

7 - ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻻپلاس، ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﺟﺰئی زﯾﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ و ﻧﻤﻮدار ﺟﻮاب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار متلب در زمان  t = 5 رسم کنید.

\[\begin{matrix} \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}=4 \frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}},0 <x<5 ,t>0,\\ u(0,t)=u(5,t)=0,\\ u(x,0)=0,\\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0)=5sin(\pi x). \end{matrix}\]

8 - ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﻣﻮج زﯾﺮ داده ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﺣﻞ کنید و ﻧﻤﻮدار ﺟﻮاب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ در زمان t=2 و در بازه مکانی 100- تا 100 رسم کنید.

\[\begin{matrix} \frac{\partial^{2}u}{\partial t^{2}}=4 \frac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}},-\infty <x<\infty ,t>0,\\ u(0,t)=0,\\ u(x,0)=sin(\pi x),\\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0)=0. \end{matrix}\]

9 - ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪی ﻫﺮ ﯾک از ﺗﻮاﺑﻊ زﯾﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

\[\begin{matrix} f(x)=sin(x^{2})\\ f(x)=cos(x^{2}) \\ f(x)=\frac{1}{\left| x \right|}\\ \end{matrix}\]

10 - دو تابع بنویسید که کار fliplr و flipud را انجام دهد

11 - برنامه ای بنویسید که یک ماتریس مربعی را از کاربر بگیرد و اگر ماتریس مربعی نبود و یا بردار بود نمایش دهیم ورودی اشتباه است و حتما ماتریس باید مربعی باشد در این صورت اگر مجموع عناصر روی سطر اول از سطر اخر بیش تر بود جای قطر اصلی و فرعی ماتریس را با یکدیگر عوض کند در غیر این صورت جای سطر اول و آخر را عوض کند.

12 - برنامه ای بنویسیدکه 2 عدد را از کاربر گرفته ، ورودی اول ریشه های چند جمله ای و ورودی دوم ضرایب چمد جمله ای را وارد می کند. این 2 چند جمله ای را در 2 شکل جدا رسم کنید. مشتق و انتگرال آن را روی شکل رسم کنید و با legend مشخص کنید کدام منحنی اصلی و کدام منحنی مشتق و انتگرال است.

13 - تابع دلخواه Z = F ( x , y ) را با سه دستور mesh , surface , plot3 , ezsurface رسم کنید . هر یک از پنجره های figure را به 4 قسمت تقسیم کنید و در هر قسمت هر دستور را قرار دهید.

14 - با دستور input از کاربر بخواهید یک ماتریس وارد کند. سپس میانگین ستون آخر ماتریس وارد شده را حساب کنید و پس از آن تعداد آرایه های بزرگ تر میانگین را حساب کنید سپس با یک متن تعداد را نمایش دهید.

15 -  با استفاده از دستور Rand یک ماتریس 6*3 ایجاد کنید که آرایه های آن بین3 و 0 باشد ، سطر اول ماتریس را به پایین گرد کنید، سطر دوم را به بالا و سطر سوم رقم های اعشاری آن حذف شود ، سپس این 3 سطر را در یک ماتریس جدید قرار دهید

16 - تابعی که یک عدد را از ورودی بگیرد و آن عدد را با سه رقم آخر شماره دانشجویی جمع بزند و بگوید که آیا عدد زوج است یا فرد؟

17 - برنامه ای بنویسید که ۹۰ عدد را از ورودی گرفته و کوچکترین عدد را نمایش دهد.

18 - برنامه ای بنویسید که لیستی از اعداد را از ورودی گرفته و به صورت صعودی مرتب کند.

19 -

20 -

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
موضوعات
Designed By M A T L A B K H O O N E H